Tilskuddsordninger

Vi har startet på en oversikt over tilskuddsordninger og stipend som kan være relevante å søke på. Dersom du kjenner til andre relevante tilskuddsordninger, send oss gjerne en mail så vi kan legge dem til i vår oversikt.

Nasjonalt

Fritt ord

Stiftelsen Fritt ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur.
Les mer informasjon om Fritt ord finner du her.

Kulturrådet

Kulturrådet støtter kunst og kultur over hele landet. Midlene blir delt ut gjennom ulike fond, avsetninger og støtteordninger, for eksempel Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.
Mer informasjon om Kulturrådet finner du her.

Leser søker bok

Forfattere og illustratører kan søke støtte for å skrive og/eller illustrere lettleste og tilrettelagte bøker.
Mer informasjon om støtteordningen finner du her.

NFFO

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening utlyser stipend i alle sjangere enn sakprosa; forskningsformidling, sakprosa for barn og unge, biografier, debattbøker, reiseskildringer, grafisk sakprosa, lærebøker og mer. Debutanter kan også søke.
Mer informasjon om stipendene finner du her.

Norsk illustrasjonsfond

Norsk illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonkunst.
Mer informasjonom støtteordningene finner du her.

UD reisetilskudd arkitektur og design

Design og arkitektur Norge (DOGA) forvalter UDs tilskuddsordning for designere og arkitektekter. Ordningen skal bidra til at profesjonelle designere og arkitekter får muligheter til å presentere norsk design og arkitektur av høy faglig kvalitet i utlandet.
Mer informasjon finner du her.

Vestland

Vestland fylkeskommunes kunstnerstipend

Stipendet er ment til å gi profesjonelle kunstnere – både nyutdannede og etablerte anledning til utvikling, fordypning og/eller faglig påfyll.
Mer informasjon om stipendet finner du her.

Bergen kommunes tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.
Les mer om tilskuddsordningen her.

Rogaland

Stavanger kommunes arbeidsstipend og diversestipend for kunstnere og kulturarbeidere

Stavanger kommunes stipendordning består av arbeidsstipend og diversestipend, og gjelder for enkeltpersoner med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Stipendordningen omfatter alle kunst- og kulturfeltene.
Les mer om stipendordningene her.

Rogaland Fylkeskommunes kultur- og idrettsstipend

De fylkeskommunale kultur- og idrettsstipendene er arbeidsstipend, som skal bidra til at idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i Rogaland skal kunne videreutvikle seg innenfor sine områder. Det skal tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Rogaland, gjennom at det frigjøres tid til fordypning innen arbeidsfeltet.
Les mer om stipendet her.