Om oss

Tekstallianse er en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet på Vestlandet stiftet i mai 2019.

Foreningen har til formål å fremme skriftkulturen på Vestlandet. Programmet og aktivitetene skal utvikles i samarbeid med relevante miljøer, og skal bidra til kompetanseheving, bedre vilkår for produksjon og formidling av litteratur, samt styrking av profesjonelle bransjeaktører. 

Etableringen er en videreføring av prosjektet For-

Programmet i vår har blant annet bestått av kurs og veiledning i søknadsskriving, møte med Norla om bokmessen i Frankfurt, seminar om selvpublisering ved Jørn H. Sværen og Andreas Vermehren Holm, workshop og mesterklasse i litterær samtaleledelse, informasjonsmøte om innkjøpsordningene, kurs og veiledning i skattemelding og foredrag om bokbransjen av Anne Oterholm. I tillegg har vi engasjert oss i flere initiativer, og vil blant annet samarbeide med Vagant og Pamflett om et utvidet tekstbasert messe- og konferanseprogram på årets Bergen Art Book Fair.

Navnet Tekstallianse ble første gang brukt i 2008, som navnet på en messe for små, mellomstore, uavhengige og idealistiske aktører innenfor litteratur i Norden. Tekstallianse var en videreføring av idéinnholdet i Bergensbrag i Bergen 2004 og København 2006, som samlet norske og danske småforlag og tidsskrifter, etter initiativ av Gasspedal og Apparatur.

Når den nye foreningen viderefører navnet Tekstallianse, knyttes bånd tilbake til de siste 15 årenes kollektive innsats for småforlag, tidsskrifter og aktivistisk arbeid med litteratur, der bergensmiljøet har spilt en nøkkelrolle.

Styret består av følgende personer:

Inga Moen Danielsen (styreleder), Litteraturhuset i Bergen

Ane W. Wathne (nestleder), Boksalongen

Tomas Espedal, Forfatter

Mathias R. Samuelsen, Norsk Litteraturfestival/BeijingTrondheim

Eirik Vassenden, Professor i nordisk litteratur ved UiB

Ingvild Ystanes, Litteratursymposiet i Odda

Sofie Marhaug (vara), Stipendiat i Allmenn Litteraturvitenskap ved UiB, bystyremedlem Rødt

Tekstallianse sine vedtekter.

Tekstallianse er støttet av Kulturrådet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.