Tekstallmenningen

Tidsskrift- og småforlagssentralen. 

Norske kulturtidsskrifter har behov for en koordinert satsning på abonnements- og distribusjonstjenester. Tekstallianse vil derfor starte opp en nasjonal sentral i Bergen med ulike støtte- og servicefunksjoner. Tekstallmenningen skal være en selvstendig bedrift, og har allerede fått oppstartsstøtte fra Kulturrådet og Fritt Ord. I etableringsfasen vil arbeidet foregå i tett kontakt med initiativtakerne Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og tidsskriftet Vagant.

Tekstallmenningen vil tilby tjenester som distribusjon, abonnementshåndtering, markedsføring og salgsfremmende tiltak. I tillegg skal bedriften tilby og tilrettelegge for relevante kurs, veiledning og nettverk.

Det er også et behov for de samme tjenestene blant småforlag, og vi har på sikt som mål å inkludere dem i den nye sentralen.

Åsne Hagen er ansatt som daglig leder for Tekstallmenningen og tiltrer 1. september 2020. Mer info her.