Oversikt over stipendordninger

Lurer du på hvordan du skriver en søknad? Se vår søknadsmal!

Stiftelsen Fritt ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur.

Kulturrådet støtter kunst og kultur over hele landet. Midlene blir delt ut gjennom ulike fond, avsetninger og støtteordninger, for eksempel Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

Forfattere og illustratører kan søke støtte for å skrive og/eller illustrere lettleste og tilrettelagte bøker.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening utlyser stipend i alle sjangere enn sakprosa; forskningsformidling, sakprosa for barn og unge, biografier, debattbøker, reiseskildringer, grafisk sakprosa, lærebøker og mer. Debutanter kan også søke.

Norsk illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonkunst.

Design og arkitektur Norge (DOGA) forvalter UDs tilskuddsordning for designere og arkitektekter. Ordningen skal bidra til at profesjonelle designere og arkitekter får muligheter til å presentere norsk design og arkitektur av høy faglig kvalitet i utlandet.