Praksisprogram

Tekstallianse igangsatte for første gang i 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på arbeidsplasser i litteraturmiljøet på Vestlandet. Gjennom praksisprogrammet ønsker vi å styrke kompetansen til og fellesslapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet og har sett at programmet har hatt stor betydning for utvikling av feltet.

Mentorene må drive eller ha en ansvarsrolle i en relevant virksomhet i Vestland eller Rogaland fylke. De skal bidra med oppfølging og relevante arbeidsoppgaver for praktikantene. Aktuelle arbeidsplasser kan være (men er ikke begrenset til) forlag, arrangører, festivaler, tidsskrifter, bibliotek, bokhandlere og agenturer.

Praksisprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager, fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor. Tekstallianse dekker honorar for praktikantene og vil fungere som oppdragsgiver og bidra til et faglig fellesskap mellom praktikantene.

Her er en oversikt over arbeidsplasser som har deltatt i praktikantprogrammet:

Frisk Forlag, Mangschou Forlag, NBBK, Jakob Sande-senter for forteljekunst

Kapittelfestivalen, Bergen Dramatikkfestival / Cornerstone, LitfestBergen – Bergen International Literary Festival

Jorddøgn litteraturfestival, Bergen Offentlige Bibliotek, Skald Forlag, DER – tospråklig norsk-arabisk kulturtidsskrift

Rom for Ord: Lutt litteratur, Bokhuset i Stavanger, Tekstallmenningen, Northing / Kinakaal Forlag / Northing Space

Poesidigg, Litteratursymposiet, Boksalongen, Vagant