Om oss

Tekstallianse er en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet på Vestlandet stiftet i mai 2019.
Foreningen har til formål å fremme skriftkulturen på Vestlandet.

Programmet og aktivitetene skal utvikles i samarbeid med relevante miljøer, og skal bidra til kompetanseheving, bedre vilkår for produksjon og formidling av litteratur, samt styrking av profesjonelle bransjeaktører.

Navnet

Tekstallianse ble første gang brukt i 2008, som navnet på en messe for små, mellomstore, uavhengige og idealistiske aktører innenfor litteratur i Norden. Tekstallianse var en videreføring av idéinnholdet i Bergensbrag i Bergen 2004 og København 2006, som samlet norske og danske småforlag og tidsskrifter, etter initiativ av Gasspedal og Apparatur.

Når den nye foreningen viderefører navnet Tekstallianse, knyttes bånd tilbake til de siste 15 årenes kollektive innsats for småforlag, tidsskrifter og aktivistisk arbeid med litteratur.

Styret

Inga Moen Danielsen (styreleder), Litteraturhuset i Bergen

Ane W. Wathne (nestleder), Boksalongen

Tomas Espedal, Forfatter

Mathias R. Samuelsen, Norsk Litteraturfestival/BeijingTrondheim

Eirik Vassenden, Professor i nordisk litteratur ved UiB

Ingvild Ystanes, Litteratursymposiet i Odda

Sofie Marhaug (vara), Stipendiat i Allmenn Litteraturvitenskap ved UiB, bystyremedlem Rødt

 

Tekstallianse sine vedtekter.

Tekstallianse er støttet av Kulturrådet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.