Nyheter

Rogaland fylkeskommune deler årlig ut kultur- og idrettsstipend til profesjonelle kunstnere og idrettsutøvere. Søknadsfristen har tidligere vært 1.april hvert år. Obs! fra 2024 er søknadsfristen endret til: 15.januar Stipendet er et viktig økonomisk bidrag til profesjonelle kunstnere og idrettsutøvere som ønsker å videreutvikle seg innenfor sine områder. Stipendene deles ut innen …

– Utvalgene gjør en stor og viktig jobb for kunst- og kulturfeltet i hele landet. Nå er vi på jakt etter nye kompetente og motiverte medlemmer, sier rådsleder Sigmund Løvåsen. Fagutvalgene vurderer og diskuterer søknader innenfor sitt område, og bestemmer hva som skal få tilskudd. Vurderingsutvalgene for litteratur vurderer bøker …

Vil du lede en ambisiøs organisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet? Tekstallianse søker daglig leder.  Foreningen Tekstallianse ble i mai 2019 stiftet som en samarbeidsorganisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet, og har til formål å fremme skriftkulturen i regionen. Tekstallianse tilbyr et omfattende faglig program og …

Bergen kommune, Kulturetaten, Avdeling for bydekkende kulturaktivitet ved Kunst, kultur og psykisk helse www.kkph.no søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk. NB! Søknadsfrist: Mandag 2. oktober 2023 kl. …

Da vi utlyste stillinger for årets praktikantprogram fikk vi så god respons fra mange kvalifiserte søkere at vi kom frem til å prøve noe litt annerledes denne høsten, for å gi flere muligheten til å delta i programmet. Ikke mindre enn fem praktikanter har fått tildelt en litt kortere praksisperiode …

Tekstallianse har i samarbeid med galleriet Entrée og designer T-Michael etablert T-Yard Residency, og vi kan gledelig meddele at Isabel Baboun Garib vil ha et gjesteopphold i Bergen i oktober 2023. Isabel Baboun Garib er fra Santiago i Chile og er skuespiller og forfatter. Hun begynte å skrive for å …

Vi har gleden av å annonsere at Scott Elliott er gjestekurator i Tekstallianse det kommende året. Vi har allerede startet samarbeidet med en reise til Førdefestivalen. Scott skal utfordre oss med sitt tverrfaglige og internasjonale perspektiv, og vi utfordrer han med det regionale. Scott Elliott er opprinnelig fra Dublin, og …

Vi er utrolig glade for at vi fikk muligheten til å delta på årets Kulturytring i Drammen, med den viktige debatten «Morgendagens kritiske offentlighet». Debatten var et samarbeid mellom Tekstallianse, Norsk Tidsskriftforening, Norsk Kritikerlag og Tekstallmenningen, og tok for seg den akutte situasjonen tidsskrifter og kritikere befinner seg i og …

Produsentfaglig praksisprogram Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere I litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturfeltet på Vestlandet. Vi tilbyr: En relevant praksisplass med egen mentor på arbeidsplassen. Faglig felleskap mellom praktikantene og på …

Speed-date med søkerveiledning – de selektive innkjøpsordningene for skjønnlitteratur 2. og 6. juni Kulturrådets sekretariat inviterer nye forlag, forleggere og selvpublisister til digital søkerveiledning om de selektive innkjøpsordningene for skjønnlitteratur for henholdsvis barn og unge voksne. Det blir satt av 15 minutter per veidledning. Lenke med innkalling blir sendt etter …