Nyheter

I dag fikk aktører fra tidsskrift, kritikk og småforlag møte kutlurbyråd Reidar Digranes og presentere sine virksomheter: Krabben – tidsskrift for poesikritikk, Leseplaneten, NORA – nordisk revy for arkitektur, Northing og Kinakaal forlag, T-YARD writers residency, Norsk kritikerlag ved Tuva Mossin og Judith Dybendahl og Tekstallmenningen. Det ble et særdeles …

Mange av Tekstallianses medlemmer er uavhengige utgivere og bokhandler i Vestland og Rogaland. Nå inngår vi et tettere samarbeid med med dyktige kolleger over hele landet for å få mer innflytelse over rammevilkårene for uavhengige aktører i bokbransjen. Det nye initiativet har fått oppmerksomhet både i Bok365 og Klassekampen. Hvis …

Tekstallianse har i samarbeid med galleriet Entrèe og designer T-Michael etablert T-Yard Residency, og vi kan gledelig meddele at forfatter Eric Otieno Sumba vil ha et gjesteopphold I Bergen i april 2024. Eric Otieno Sumba (Nairobi, 1989) er forfatter og redaktør med bakgrunn fra sosial teori, politisk økonomi, postkoloniale studier …

Jon Fosse i punktskrift til jul I år får nesten 300 punktlesere i Norge en ny tekst av Nobelprisvinneren Jon Fosse i punktskrift til jul. Det er startskuddet for et samarbeid som skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelig for blinde og svaksynte lesere, og i pilotprosjektet deltar Syn og Segn, Ballade …

Ny daglig leder i Tekstallianse

Anne Arnesen Mørch er ansatt som ny daglig leder for Tekstallianse. Foreningen Tekstallianse ble i mai 2019 stiftet i Bergen som en samarbeidsorganisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet, og har til formål å fremme skriftkulturen i regionen. Tekstallianse tilbyr et omfattende faglig program og skal være tilgjengelig for …

Den andre utgaven av Bokråd for tidsskrift og småforlag ble lansert 17. november, og her presenterte Tekstallmenningen og Tekstallianse flere spennende nye utgivelser fra en rekke uavhengige forlag og viste frem noen av de fantastiske tidsskriftene som finnes i Norge. Dette er en ypperlig anledning for bokhandlere, bibliotek og andre …

Rogaland fylkeskommune deler årlig ut kultur- og idrettsstipend til profesjonelle kunstnere og idrettsutøvere. Søknadsfristen har tidligere vært 1.april hvert år. Obs! fra 2024 er søknadsfristen endret til: 15.januar Stipendet er et viktig økonomisk bidrag til profesjonelle kunstnere og idrettsutøvere som ønsker å videreutvikle seg innenfor sine områder. Stipendene deles ut innen …

– Utvalgene gjør en stor og viktig jobb for kunst- og kulturfeltet i hele landet. Nå er vi på jakt etter nye kompetente og motiverte medlemmer, sier rådsleder Sigmund Løvåsen. Fagutvalgene vurderer og diskuterer søknader innenfor sitt område, og bestemmer hva som skal få tilskudd. Vurderingsutvalgene for litteratur vurderer bøker …

Vil du lede en ambisiøs organisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet? Tekstallianse søker daglig leder.  Foreningen Tekstallianse ble i mai 2019 stiftet som en samarbeidsorganisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet, og har til formål å fremme skriftkulturen i regionen. Tekstallianse tilbyr et omfattende faglig program og …

Bergen kommune, Kulturetaten, Avdeling for bydekkende kulturaktivitet ved Kunst, kultur og psykisk helse www.kkph.no søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk. NB! Søknadsfrist: Mandag 2. oktober 2023 kl. …