Webinar: Hvordan finne framtidens lesere?

Mange tidsskrifter står overfor vanskelige avveininger mellom digitalt format og papirutgaver, med hver sine kvaliteter og muligheter. Hvordan påvirker formatvalg vilkårene for distribusjon i den kritiske offentligheten? Hvilke muligheter og vansker ligger i distribusjon av henholdsvis fysisk og digitalt innhold?
Janne Wass, sjefsredaktør i finlandssvenske Ny Tid (Helsinki/Helsingfors) møter Ola Innset, påtroppende redaktør for Vinduet.no (Oslo) til samtale om disse problemstillingene. Moderator er Hilde Sandvik, redaktør for den nordiske podkasten Broen.xyz.

Samtalen blir online (webinar). Registrering her:
https://forms.gle/4sqRpXKciHgnwMuP8
Nå ut, nå fram, nå inn [Reaching Out, To and In] er et nordisk nettverk som drives av Kritiklabbet (SE), Kritikbyrån (FI) og Tekstallmenningen (NO) med støtte fra det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur og med ytterligere tilskudd fra Norsk-finsk kulturfond og Bergen kommune. Tekstallianse (NO) er samarbeidspartner i Bergen. Gjennom seminarer og publikasjoner undersøkes hva distribusjon av kunst og samtaler om kunst i den nye offentligheten kan innebære i dag i en nordisk kontekst. Hvordan når kunsten ut, og hvordan når den fram? Og kanskje viktigst av alt: hvordan når den inn?
*
Hur finner vi framtidens läsare?
Många tidskrifter står inför svåra avvägningar mellan digitala format och pappersutgåvor, var och en med sina egna kvaliteter och möjligheter. Hur påverkar formatvalet villkoren för distribution till den kritiska offentligheten? Vilka möjligheter och svårigheter ligger i distributionen av fysiskt respektive digitalt innehåll?
Janne Wass, chefredaktör för finsk-
svenska tidsskriften Ny Tid (Helsingfors) träffar Ola Innset, tillträdande redaktör för Vinduet.no (Oslo), för att diskutera dessa frågor. Moderator är Hilde Sandvik, redaktör för den nordiska podcasten Broen.xyz.
Nå ut, nå fram, nå in [Reaching Out, To and In] är ett nordiskt nätverk som drivs av Kritiklabbet (SE), Kritikbyrån (FI) och Tekstallmenningen (NO) med stöd av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Tekstallianse (NO) är samarbetspartner i Bergen. Genom seminarier och publikationer undersöks vad distribution av konst och samtal kring konst i den nya offentligheten kan innebära idag i en nordisk kontext. Hur når konsten ut och hur når den fram? Och kanske viktigast av allt: hur når den in?

Dato

03 jun 2021
Utløpt!

Tid

14:00 - 16:00

Sted

Zoom
Digitalt