Webinar: Grunnleggende jus i bokbransjen

Tekstallianse og Forleggerforeningen har invitert advokat Mathias Lilleengen til å holde et webinar om grunnleggende jus i bokbransjen.

Kurset vil gi innføring i fundamentale avtaler og mekanismer i norsk bokbransje, sett fra et juridisk ståsted. Temaer som Bokavtalen, fastpris, momsfritaket, ytringsfrihet og personvern vil bli omtalt.

Kurset går også dypere inn i opphavsrett og hvordan den overdras gjennom normalkontraktene, og det vil bli redegjort for enkelte prinsipper i forbindelse med markedsføring av bøker og forfatterskap. For erfarne bransjefolk vil det være mye kjent. For andre vil det være mye nytt og nyttig.

Mathias Lilleengen er advokat/partner i Bing Hodneland advokatselskap med mange års erfaring med å gi juridisk bistand til forlag og andre i kulturbransjen, særlig innen opphavsrett og kontraktsrett, men også markedsrett, varemerkerett, domenenavn, personvern, konkurranserett og generell forretningsjus. Han har også internasjonal erfaring fra WIPO, FN.

Gratis deltakelse for medlemmer i Tekstallianse og Forleggerforeningen.
Begrenset antall plasser. Påmelding registreres her.

Dato

29 okt 2020
Utløpt!

Tid

13:00 - 15:00

Sted

Zoom
Digitalt