Tekstlunsj på Litteratursymposiet: Leander Djønne

Tekstallianse er ein regional litteraturorganisasjon som har som mål å leggje til rette for profesjonell verksemd innan litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet.

Ein tysdag i månaden vert medlemene i Tekstallianse inviterte til ein uformell, digital felleslunsj, ein Tekstlunsj. Vi startar med ein kort innleiing ved ein invitert gjest om eit relevant eller aktuelt tema, og opnar for samtale etterpå.

Under Litteratursymposiet i Odda lagar vi for første gang live Tekstlunsj, ombord på Litteraturbåten Epos. Vi har invitert forfattar, biletkunstnar, lærar og gardbrukar Leander Djønne til å fortelje om si tverrfaglege, kunstnariske verksemd i Hardanger.

Alle interesserte er hjarteleg velkomne til å delta!

Enkel servering.

 

Dato

06 okt 2022
Utløpt!

Tid

12:00 - 13:00

Sted

Litteraturbåten Epos
Litteraturbåten Epos