Tekstlunsj #8

Tekstlunsj – Tekstallianses digitale møteplass.
En tirsdag i måneden inviterer vi medlemmene i Tekstallianse til en uformell, digital møteplass. Vi starter med en kort innledning om et relevant eller aktuelt tema, og åpner deretter for samtale om temaet eller andre ting man vil snakke om. Møtet starter kl 12, og vi håper det kan fungere som en felleslunsj med kollegaer og aktører i litteraturfeltet fra (hjemme)kontorer og skrivestuer i hele regionen. Vi har satt en tidsramme på en time, men dere er velkommen til å delta så lenge det passer i arbeidsdagen.
Program:
Min veg til redaktørstolen.
Janne Nygård (f. 1989) er forlagsredaktør i Skald. Ho kjem frå Jølster og bur i dag på Nesodden. Ho er utdanna ved Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda og har ein master i nynorsk skriftkultur. Ho har tidlegare arbeidd i Det Norske Samlaget og i tidsskriftet Syn og Segn.
Kommende datoer:
18. oktober
15. november
6. desember
Tidligere program:
25. januar:
På den aller første tekstlunsjen kommer forlegger Anders Aasen Berget fra Frisk forlag. Han vil fortelle litt om forlaget og den store suksessen «Kroppen for voksne» av Trond-Viggo Torgersen. Han vil dele noen erfaringer om hvordan et håndverksforlag i Stavanger fikk årets store hit, samt utfordringer og nye situasjoner som oppsto i forbindelse med utgivelsen
15. februar:
Øystein Vidnes er designer, forfatter, oversetter og illustratør. Han er basert i Leikanger og lager bokomslag og bøker for forlag i Norge og Danmark. Han vil på Tekstlunsj fortelle om hvordan han jobber med bokdesign.
22. mars:
Oversetter og språkkonsulent – vekselbruk i tekst v/ Ane Sjøbu
To viktige aktører i litteraturbransjen som ikke alltid er like synlige, er oversetteren og språkkonsulenten. Ofte finnes de i en to-i-én-løsning – mange oversettere er også språkkonsulenter og/eller kombinerer med andre former for tekstarbeid og formidling. I dag vil Ane Sjøbu fortelle litt om sitt vekselbruk i tekstsmia.
5. april
Johannes Grytnes er litteraturkritiker i Bergens Tidende og skriver for tidsskrifter som BLA og Vagant.
Han vil på Tekstlunsj dele noen erfaringer knyttet til å jobbe som kritiker her på Vestlandet.
10. mai
Gunvor Rasmussen er illustratør i Bergen, og samarbeider både med forfattere, forlag, ulike medier og kulturarrangører. Hun har etablert eget studio og galleri på Bryggen, og jobber aktivt med formidling til lesere og publikum. 10. mai kommer hun til Tekstlunsj for å dele noen erfaringer fra sitt allsidige virke.
14. juni
Frode Molven er sjefredaktør for sakprosa i Vigmostad & Bjørke. Han vil i vårens siste Tekstlunsj snakke om sine erfaringer av hvordan nye forfattere henvender seg til forlag, og redaktørens rolle gjennom prosessen fra den første henvendelsen til mottakelsen av boken.
30. august:
Høstens første felleslunsj har den litterære samtalen som tema. Forfatter Brit Bildøen vil dele sine betraktninger om denne intervjusituasjonen. Hva kjennetegner samtaler som fungerer godt? Og hva med mindre gode samtaler, hva kan gå galt?
Det er gratis å bli medlem i Tekstallianse, les mer her: https://www.tekstallianse.org/medlemskap/
Aktører fra andre deler av landet er også velkommen til å delta på våre arrangementer.
Innspill til tema og innledninger kan sendes til kontakt@tekstallianse.org

Dato

20 sep 2022
Utløpt!

Tid

12:00 - 13:00

Sted

Zoom
Digitalt