Tekstlunsj #3: Ane Sjøbu, oversetter og språkkonsulent

Tekstlunsj – Tekstallianses digitale møteplass.
En tirsdag i måneden inviterer vi medlemmene i Tekstallianse til en uformell, digital møteplass. Vi starter med en kort innledning om et relevant eller aktuelt tema, og åpner deretter for samtale om temaet eller andre ting man vil snakke om. Møtet starter kl 12, og vi håper det kan fungere som en felleslunsj med kollegaer og aktører i litteraturfeltet fra (hjemme)kontorer og skrivestuer i hele regionen. Vi har satt en tidsramme på 1,5 time, men dere er velkommen til å delta så lenge det passer i arbeidsdagen.
Program:
Oversetter og språkkonsulent – vekselbruk i tekst
To viktige aktører i litteraturbransjen som ikke alltid er like synlige, er oversetteren og språkkonsulenten. Ofte finnes de i en to-i-én-løsning – mange oversettere er også språkkonsulenter og/eller kombinerer med andre former for tekstarbeid og formidling. I dag vil Ane Sjøbu fortelle litt om sitt vekselbruk i tekstsmia.
Velkommen!
Datoer for Tekstlunsj våren 2022:
25. januar, 15. februar, 22. mars, 5. april, 10. mai, 14. juni
Lenke til Tekstlunsj:

https://us06web.zoom.us/j/84766624571

Det er gratis å bli medlem i Tekstallianse, les mer her: https://www.tekstallianse.org/medlemskap/
Aktører fra andre deler av landet er også velkommen til å delta på våre arrangementer.
Innspill til tema og innledninger kan sendes til kontakt@tekstallianse.org

Dato

22 mar 2022
Utløpt!

Tid

12:00 - 13:30

Sted

Zoom
Digitalt