Tekstlunsj #28 med Hjørdis Losnedal

En måned og tyve dager inn i hennes periode som leder for Litteraturhuset i Bergen, ønsker vi Hjørdis Losnedal hjertelig velkommen til Tekstlunsj. Hvilke planer har hun for Litteraturhuset, og hvordan ser hun for seg å samarbeide med lokale forfattere, forlag, arrangører og institusjoner? Vi vil også innom de store spørsmålene: Hvordan mener hun at Litteraturhuset kan være med på å styrke Vestlandet som et kraftsentrum for produksjonen av litteratur, og ikke minst interessen for litteratur her?

Deltakerne har her en gyllen anledning til å presentere sine forslag og ønsker til samarbeid og synergier.

Tekstlunsj – Tekstallianses digitale møteplass

En tirsdag i måneden inviterer vi til en uformell, digital felleslunsj med kolleger og aktører i litteraturfeltet fra (hjemme)kontor og skrivestuer i hele landet. Vi starter med en innledning om et aktuelt tema, og åpner deretter for samtale om dette eller andre tema deltakerne vil snakke om. Møtet starter kl. 12, og vi har satt av en time, men man kan delta så lenge det passer i arbeidsdagen.

Du trenger ikke være medlem av Tekstallianse for å delta, alle er hjertelig velkommen.

Lenke til Tekstlunsj: https://us06web.zoom.us/j/84766624571

Dato

20 aug 2024

Tid

12:00 - 13:00

Sted

Zoom
Digitalt

Arrangør

Tekstallianse
E-post
kontakt@tekstallianse.org