Tekstlunsj #13 med Brynjulf Jung Tjønn

I det litterære rampelyset med viktige dikt

– Kvit, norsk mann er ei bok som bør lesast og brukast av alle.

Slik formulerte forlaget siste setninga i omslagsteksten på Brynjulf Jung Tjønn si diktsamling som kom ut i slutten av august i fjor. Og slik blei det. Alt i oktober var eit tredje opplag på veg i trykken. Alle ville lese, alle ville lytte. I intervju, scenesamtalar, portrett og podcasts har Brynjulf Jung Tjønn svart på tallause spørsmål om boka si. I Tekstlunsj vil han reflektere over erfaringane frå hausten i det litterære rampelyset. Kva skal til for at stoffet ein ber på finn forma si og når ut til lesarane? Kva fallgruver finst i formidlinga?

Tekstlunsj – Tekstallianses digitale møteplass

En tirsdag i måneden inviterer vi medlemmene i Tekstallianse til en uformell, digital møteplass. Vi starter med en kort innledning om et relevant eller aktuelt tema, og åpner deretter for samtale om temaet eller andre ting man vil snakke om. Møtet starter kl 12, og vi håper det kan fungere som en felleslunsj med kollegaer og aktører i litteraturfeltet fra (hjemme)kontorer og skrivestuer i hele regionen. Vi har satt en tidsramme på en time, men dere er velkommen til å delta så lenge det passer i arbeidsdagen.

Dato

15 feb 2023
Utløpt!

Tid

12:00 - 13:00

Mer info

Zoom-lenke

Sted

Zoom
Digitalt

Arrangør

Tekstallianse
E-post
kontakt@tekstallianse.org