Tekstlunsj #15 med Heidi Austlid

Tekstlunsj #15 er med Heidi Austlid fra Forleggerforeningen som vil presentere noen av diskusjonspunktene i forbindelse med den nye bokloven, og hva forleggerforeningen har landet på i sitt forslag.

Tekstlunsj – Tekstallianses digitale møteplass

En tirsdag i måneden inviterer vi medlemmene i Tekstallianse til en uformell, digital møteplass. Vi starter med en kort innledning om et relevant eller aktuelt tema, og åpner deretter for samtale om temaet eller andre ting man vil snakke om. Møtet starter kl 12, og vi håper det kan fungere som en felleslunsj med kollegaer og aktører i litteraturfeltet fra (hjemme)kontorer og skrivestuer i hele regionen. Vi har satt en tidsramme på en time, men dere er velkommen til å delta så lenge det passer i arbeidsdagen.

Dato

26 apr 2023
Utløpt!

Tid

12:00 - 12:30

Sted

Zoom
Digitalt