Skriv betre, meir spennande og bilderikt

Godt innhald kan bli kvelt av tungt og kjedeleg språk. Dette er eit kurs om dei hjelpemidla vi har når teksten skal gjerast meir levande.
Vi studerer metaforar, similer og andre språklege figurar, men skal også sjå grundig på korleis vi bruker avsnitt, mellomtitlar, tidsskifte og perspektivskifte, setningar og ord til å skape variasjon. Og du skal få prøve deg sjølv på alt.
Vår største fiende – byråkratspråket
Forskarspråket
Tal- og faktamengde
Dei språklege bileta
Setningane og orda
Lærar: Asgeir Olden
Pris: 1000 kr
Gratis for medlemmer i Tekstallianse.
I samarbeid med Norsk tidsskriftforening.

Dato

14 okt 2021
Utløpt!

Tid

09:00 - 16:00

Sted

Litteraturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5-7 5017 Bergen
Nettsted
https://www.litthusbergen.no