Morgendagens kritiske offentlighet

Skal kunsten ha en vital rolle i det norske demokratiet, må den ikke bare produseres, men også diskuteres offentlig. I dag er avisenes kulturdekning kraftig redusert. Dermed faller mer av ansvaret for ordskiftet rundt landets rike kulturliv på tidsskriftene.

En sentral del av mediepolitikken utøves gjennom Kulturrådet. I deres niende områdeplan heter det at «den uavhengige kunst- og kulturkritikken analyserer, fortolker, perspektiverer og kommenterer kunstverk og overordnede kulturelle utviklingstrekk og er slik en premissleverandør for en levende kritisk offentlighet».

En ny ordning for tidsskrift og kritikk ble introdusert i 2019 med utgangspunkt i utredningen Kulturtidsskriftene, som bl.a. viste at mange av kulturtidsskriftene hadde vedvarende svak økonomi. Men ordningen har ikke blitt fulgt opp med friske midler, og resultatet er at den offentlige debatten om det norske kunstlivet står i fare.

Tekstallianse, Norsk Tidsskriftforening, Norsk Kritikerlag og Tekstallmenningen inviterer til en samtale om den akutte situasjonen for tidsskrifter og kritikere, og om hvilke kulturpolitiske grep som kan iverksettes for å sikre morgendagens kritiske offentlighet.

Panel: 

Torstein Tvedt Solberg, Familie- og kulturkomitéen (Ap)

Sigmund Løvåsen, Kulturrådet

Grunde Almeland, Familie- og kulturkomitéen (V)

Meera Manjit Kaur, kunstkritiker

Audun Lindholm, Vagant

Guro Kleveland, Ballade – samtaleleder

Dato

20 jun 2023
Utløpt!

Tid

09:00 - 10:00

Sted

Union Scene
Grønland 60, 3045 Drammen

Arrangør

Kulturytring Drammen
Nettsted
https://www.kulturytring.no/

Andre Arrangører

Tekstallianse
E-post
kontakt@tekstallianse.org