Søknadsbonanza: Bergen kommune

Zoom Zoom

Tekstallianse inviterer til årets første Søknadsbonanza med Bergen kommune som har hovedfrist 1. februar 2022. Spesialrådgiver Linn Kornerud til å presentere kommunen sine relevante tilskuddsordninger for litteraturfeltet og fortelle litt […]

Tekstlunsj #1 – Frisk forlag om «Kroppen for voksne»

Zoom Zoom

Tekstlunsj - Tekstallianses digitale møteplass. En tirsdag i måneden inviterer vi medlemmene i Tekstallianse til en uformell, digital møteplass. Vi starter med en kort innledning om et relevant eller aktuelt tema, […]

Søknadsbonanza: Kulturrådet

Zoom Zoom

Velkommen til digitalt møte med Kulturrådet om deres tilskuddsordninger for litteratur. Tekstallianse har invitert Kulturrådet til informasjonsmøte om tilskuddsordningene litteraturformidling, litteraturprosjekt og litteraturproduksjon, samt innkjøpsordningene. Hilde Fjærtoft Fossanger og Janicken […]

Berekraftig litteraturproduksjon

Litteraturhuset i Bergen Litteraturhuset i Bergen,Bergen

LitfestBergen, Tekstallianse og Nordens Hus på Færøyene har innleia eit samarbeid med berekraft og grøn omstilling i kulturproduksjon som tema. Vi set fokus på overgangen frå fysiske møte på festivalar […]