Likestilling i gaming – panelsamtale

Er det likestilling i gaming? Hvordan kan vi skape gode møteplasser i spillkulturen? Hvordan omtales gaming og «gamere» i offentligheten? Hvordan kan vi heve spillkompetansen? Hvilke politiske grep bør tas for å skape et trygt og inkluderende spillmiljø for våre barn?

Spillhuset Bergen, FHI, Noneda, Tekstallianse og Tekstallmenningen inviterer til panelsamtale om likestilling i gaming.

Tidligere i år presenterte NOVA og OsloMet undersøkelsen «Foreldreskap og dataspill. Foreldres håndtering av dataspill i hverdagen». Den stiller spørsmålet “Hvordan håndterer foreldre sønners dataspilling i hverdagen?”

Vi vet at tre av fire jenter som gamer i Norge har opplevd trakassering, og at 59% av jentene som gamer bruker mannlige eller kjønnsnøytrale alias for å unngå hets.

Er tiden inne for forskning som inkluderer alle kjønn, og trenger vi en kritisk offentlighet som gir kunnskap og forståelse av spillvirkeligheten?

Når gaming er den mest populære fritidsinteressen blant unge i verden, har vi ikke da et ansvar for å bidra til et trygt og inkluderende miljø på tvers av kjønn?

Panelet består av:
Anette Trettebergstuen – Kultur- og likestillingsminister
Kristine Jørgensen – Professor UiB, forsker på dataspill
Julie Strømstad Stårvik – Nettverket Pushy Cat Dolls
Karolin Moberg – Forsker, NOVA
Maria Eriksen – Daglig leder, Spillhuset Bergen – samtaleleder

Samtalen er et samarbeid mellom FHI, Noneda, Tekstallianse, Tekstallmenningen og Spillhuset Bergen.

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Dato

03 jun 2023
Utløpt!

Tid

12:00 - 12:45

Sted

Spillhuset Bergen
Veiten 3, 5012 Bergen
Nettsted
https://www.spillhus.no

Arrangør

Tekstallianse
E-post
kontakt@tekstallianse.org

Andre Arrangører

Tekstallmenningen
Nettsted
Tekstallmenningen
Spillhuset Bergen