Arkiv: Arrangementer

Søknadsbonanza: Bergen kommune

Tekstallianse inviterer til årets første Søknadsbonanza med Bergen kommune som har hovedfrist 1. februar 2022. Spesialrådgiver Linn Kornerud til å presentere kommunen sine relevante tilskuddsordninger for litteraturfeltet og fortelle litt om hvordan de jobber for å...

Digitalt dialogmøte for litteraturarrangører

Velkommen til dialogmøte! Tekstallianse og Norsk Forfattersentrum inviterer arrangører av litterære arrangementer i Vestland og Rogaland fylke til digitalt dialogmøte. Forfattersentrum sine honorarsatser for 2022 er ute, og vi benytter anledningen til å invitere store...

Nettverksforum for litteraturarrangører (Rogaland)

Vi inviterer store og små arrangører og produsenter innen litteraturfeltet i Rogaland til et åpent nettverksforum der vi kan utveksle erfaringer og knytte kontakter. Dette vil være første møte i et forum som vi ønsker å bygge opp for å kunne drive kompetanseheving...

Arrangørkonferanse for litteratur (Vestland)

Vi vil ønske alle arrangører av alle typer litteraturarrangementer i Vestland fylke til konferanse og middag på Litteraturhuset i Bergen og litterær høstfest i Logen torsdag 4. november 2021. Program:  Kl 12.00-14.30 Presentasjon og erfaringsutveksling om relevante...

Skriv betre, meir spennande og bilderikt

Godt innhald kan bli kvelt av tungt og kjedeleg språk. Dette er eit kurs om dei hjelpemidla vi har når teksten skal gjerast meir levande. Vi studerer metaforar, similer og andre språklege figurar, men skal også sjå grundig på korleis vi bruker avsnitt, mellomtitlar,...

Arkitekturkritikkens rolle i kulturjournalistikken

I Bergen går det varmt i debattene om store byutviklingsprosjekter som Dokken og bybanen, samtidig som denne vårens “Arkitekturopprør” freidig fremmer preferanser for en viss type estetisk utforming av byens bygningsarkitektur og brakt arkitekturdebatten utover en...

Kurs i teaterkritikk

Hvorfor skal vi anmelde teater? Og hvordan? Hva står på spill i anmeldelser av teater og scenekunst? Hvilke forventninger har man til en anmeldelse, og hvordan ser en god anmeldelse ut? I et kurs som strekker seg over tre samlinger ser vi nærmere på disse spørsmålene....

Kurs i litteraturkritikk

Hvorfor anmelde? Og hvordan? Hva står egentlig på spill i anmeldelsen av en skjønnlitterær bok? Og hvordan ser en god anmeldelse ut? I et kurs som strekker seg over tre samlinger ser vi nærmere på disse spørsmålene. Vi skal også diskutere hvilke grep anmelderen bør...

#ikkjeetterboka

Seksuell trakassering i bokbransjen: No kan ein berre halde på, utan sanksjonar, skreiv Agnes Ravatn i Aftenposten i 2020. På Litteratursymposiet i Odda med temaet ATTRÅ, inviterer Tekstallianse til ein samtale som skal utforske formelle og subjektivt opplevde grenser...