Jorddøgn litteraturfestival: Jord og jern

Ein samtale mellom Lars Ove Seljestad og Peter Strassegger om korleis industriarbeidaren og jordbrukaren blir representert i norsk litteratur. Ligg det ein konflikt, eller motstand, mellom industriarbeidaren og bonden? Og kven av dei har fått lov til å representera den vestlandske litteraturen?
Lars Ove Seljestad er leiar av arbeidarlitteraturfestivalen Jernrosa i Odda, og Peter Strassegger er eldsjela bak Jorddøgn-festivalen på Bryne. Samtalen blir leia av forfattar Siri Kvamme.
Kor: Mellombels
Billettpris: 100

Dato

05 sep 2021
Utløpt!

Tid

12:00 - 13:00

Kostnad

Kr100

Sted

Mellombels
Mellombels