Innspillsmøte til plattform for bokhandlermøter

Tekstallianse inviterer til digitalt innspillsmøte til vår nye plattform for bokhandlermøter!
Vi ønsker at kulturtidsskrifter og bøker fra uavhengige forlag skal bli lettere tilgjengelig for bokhandlere, biblioteker og andre forhandlere rundt omkring i hele landet.
Vi mener at Norge trenger et større mangfold blant bøkene som selges i bokhandlere, og vi jobber for at publikasjoner fra uavhengige forlag og tidsskrifter skal få mer oppmerksomhet og bli lest av flere. Vi vil derfor starte et langsiktig og (forhåpentligvis) betydelig prosjekt for bokhandlermøter, hvor dere kan presentere og tilby utgivelsene deres for forhandlere og bibliotek på en felles, digital plattform.
På innspillsmøtet ønsker vi å få deres innspill til plattformen og det første bokhandlermøtet: hvordan kan vi gjøre plattformen og prosjektet best mulig?

 

Hva går prosjektet ut på?
HVA: Bokhandlermøtet vil være en felles arena hvor forlag og redaktører kan presentere sine aktuelle utgivelser. Vi har ikke bestemt tittel på prosjektet enda, men vi bruker det foreløpige navnet De andre bøkene (arbeidstittel). Via plattformen vil bokhandlere og biblioteker få presentert aktuelle utgivelser og tilbys en enkel og oversiktlig side med lenker til hvordan publikasjonene kan bestilles.
NÅR: Vi vil arrangere to bokhandlermøter i året; i januar og september. Det aller første bokhandlermøtet er satt til torsdag 26. januar 2023 kl 13.00-14.15.
HVOR: Bokhandlermøtene skal avholdes via plattformen coeo.events. Vi jobber nå med å sette opp en side der for å avholde digitale møter og presentere utgiverne via denne plattformen. Det første arrangementet vil avvikles fra Litteraturhuset i Bergen.
HVEM: Vi vil invitere bokhandlere, gallerier og bibliotek til bokhandlermøtet, samt redaktører, skribenter og forleggere fra uavhengige forlag og tidsskrifter (altså: dere). Vi vil legge opp møtet med en programleder, opplesninger og presentasjoner av utvalgte forlag og tidsskrifter. Ikke alle kan få «taletid» på hvert bokhandlermøte, men alle får plass til å presentere seg og utgivelsene sine på plattformen.
KOSTNAD: Det er gratis å være med.
Her her link til å logge inn på møtet: https://tekstallianse.coeo.events

Dato

07 des 2022
Utløpt!

Tid

13:00 - 14:30

Sted

Coeo