Dialogmøte: Retningslinjer mot trakassering i bokbransjen – barnslig eller nyttig?

I 2021 kom et initiativ til en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen. Resultatene avdekket et sterkt behov for å jobbe forebyggende og holdningsskapende i feltet. Hovedfunnet viste at 4 prosent av de spurte sa at de har opplevd trakassering eller overgrep de siste to årene. I alt hadde 29,3 prosent av de spurte opplevd uønsket adferd lenger tilbake i tid. Unge kvinner var de mest utsatte.

Nå har 10 bransjeorganisasjoner gått sammen og lagd anbefalte veiledninger for både retningslinjer, varslingsrutiner, og om hvordan varsler om ubehagelige opplevelser, trakassering og overgrep skal håndteres. Dette er rutiner for hvor og hvordan ansatte, forfattere, frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kan henvende seg og få hjelp og støtte i saker om ukultur og trakassering.

Vi inviterer alle interesserte til en gjennomgang av hele verktøykassen ved Victoria Øverby Steinland fra Balansekunst.

Det har kommet positive reaksjoner og kritikk, og Litteraturhuset i Bergen (LiB) har vært en tydelig kritisk røst. 15. februar sa Kristin Helle-Valle til Bergens Tidende at LiB takker nei til å innføre retningslinjene, og at de ikke er en ungdomsklubb eller en speidertropp.

Denne uken skrev en ansatt på LiB kommentaren «Nei, Helle-Valle; vi er en arbeidsplass» som et tilsvar på stoffmagasin.no

Vi inviterer noen aktører til å gi sine innspill eller kommentarer, og gjerne eksempler på hvordan verktøyene kan eller ikke kan inkluderes i ulike virksomheter. Det er sendt forespørsel til Litteraturhusene i Bergen, Oslo og Trondheim til å gi sine tilbakemeldinger, og dersom andre aktører ønsker å gi en kort introduksjon kan dette meldes inn til kontakt@tekstallianse.org innen 15. juni kl 12.

Etter innledningene vil det bli mulighet for deltakerne på møtet til å stille spørsmål og gi sine kommentarer.

Møtet vil gjennomføres i Zoom, påmelding her:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrf-6rqzorG9CkBSYKHPXoV-Zv9T9lddcs

De fire dokumentene med retningslinjer, varslingsrutiner og annet finner du her (fra NFFO):
https://nffo.no/aktuelt/nyheter/bokbransjen-til-kamp-mot-seksuell-trakassering

Illustrasjonen er laget av Sunniva Krogseth for Balansemerket – Balansekunsts merkeordning for forebygging av diskriminering og seksuell trakassering.

Disse organisasjonene står bak prosjektet:

Bokhandlerforeningen
Den norske Forfatterforening
Den Norske Forleggerforening
Dramatikerforbundet
Forfatterforbundet
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norsk Forfattersentrum
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Oversetterforening
Tekstallianse
Balansekunst

Dato

16 jun 2022
Utløpt!

Tid

14:30 - 16:00

Sted

Zoom
Digitalt