Dialogmøte om stipendsøknader med Chris Tvedt

18. oktober er det søknadsfrist på Statens kunstnerstipend, og det er mulig å søke om arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Her er informasjon om de ulike stipendordningene. 

For å veilede om ordningene har vi invitert leder for Det litterære Råd, Chris Tvedt, til et digitalt dialogmøte før årets frist. Han vil si litt om kriterier og søknadsbehandlingen, men også gi råd om hvordan søknadene bør disponeres og hva de bør inneholde.

Det vil være mulig å stille spørsmål i møtet.
Alle er hjertelig velkommen til å delta, registrering til møtet her:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vd-6srTopGtSphbC6O_gXtyy-N7GDo6w2

Dato

12 okt 2022
Utløpt!

Tid

14:00 - 15:30

Sted

Zoom
Digitalt