Berekraftig litteraturproduksjon

LitfestBergen, Tekstallianse og Nordens Hus på Færøyene har innleia eit samarbeid med berekraft og grøn omstilling i kulturproduksjon som tema. Vi set fokus på overgangen frå fysiske møte på festivalar til digital distribusjon av litterære samtalar, og i den første samtalen om temaet spør vi korleis endringa påverkar den kunstnariske prosessen og utviklinga for forfattarane.
Deltakarane er Anne Karin Sæther, Pedro Carmona-Alvarez og Henning Bergsvåg.
Samtalen er startskotet for ei spørreundersøking som blir utvikla i samarbeid med Vestlandsforskning, om berekraft i samband med digitale litterære samtalar.
Samtalen blir strøyma til YouTube, og du kan sjå den her: bit.ly/3o3393N

Dato

11 feb 2022
Utløpt!

Tid

14:00 - 15:00

Sted

Litteraturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5-7 5017 Bergen
Nettsted
https://www.litthusbergen.no