Årsmøte 2023

Vi inviterer til årsmøte på Zoom onsdag 26. april kl. 13.00-14.30.
Registrering er obligatorisk, og gjøres ved å trykke på knappen under (lenke legges til)

Dagsorden

ÅM 0123         Valg av ordstyrer og referent

ÅM 0223         Godkjenning av innkalling og dagsorden

ÅM 0323         Valg av underskrivere til protokoll 

ÅM 0423         Orienteringssaker (Årsrapport 2022, budsjett 2023)

ÅM 0523         Regnskap 2022

ÅM 0623         Handlingsplan 2023

ÅM 0723         Endring av vedtekter 

ÅM 0823         Styrehonorar

ÅM 0923         Valg av styre

ÅM 1023         Valg av revisor 

ÅM 1123         Eventuelt

Sakspapirer publiseres her, og kompletteres innen to uker før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at det tas opptak av møtet til internt bruk for å kvalitetssikre stemmegivning og vedtak for protokollføring. Opptaket vil ikke bli videreformidlet eller publisert, og det vil bli slettet ved signering av protokoll.

Dato

26 apr 2023
Utløpt!

Tid

13:00 - 14:30

Mer info

Zoom-lenke

Sted

Zoom
Digitalt