Årsmøte 2024

Vi inviterer til årsmøte i foreningen Tekstallianse på Zoom onsdag 17. april kl. 13.00-14.30.
Registrering er obligatorisk, og gjøres ved å trykke på knappen under

Dagsorden

ÅM 0124        Valg av ordstyrer og referent

ÅM 0224         Godkjenning av innkalling og dagsorden

ÅM 0324         Valg av underskrivere til protokoll 

ÅM 0424         Orienteringssaker (Årsrapport 2023, budsjett 2024)

ÅM 0524         Regnskap 2023

ÅM 0624         Handlingsplan 2024

ÅM 0724         Styrehonorar

ÅM 0824         Valg av styre

ÅM 0924         Valg av revisor 

ÅM 1024         Eventuelt

Sakspapirer publiseres her, og kompletteres innen to uker før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at det tas opptak av møtet til internt bruk for å kvalitetssikre stemmegivning og vedtak for protokollføring. Opptaket vil ikke bli videreformidlet eller publisert, og det vil bli slettet ved signering av protokoll.

Dato

17 apr 2024

Tid

13:00 - 14:30

Mer info

Zoom-lenke

Sted

Zoom
Digitalt