Årsmøte 2022

Vi inviterer til årsmøte på Zoom torsdag 12. mai kl. 13.00-14.30.
Registrering er obligatorisk, og gjøres her.

Dagsorden

ÅM 0122         Valg av ordstyrer og referent

ÅM 0222         Godkjenning av innkalling og dagsorden

ÅM 0322         Valg av underskrivere til protokoll

ÅM 0422         Orienteringssaker

– Årsrapport 2021

– Budsjett 2022

ÅM 0522         Regnskap 2021

ÅM 0622         Handlingsplan 2022

ÅM 0722         Endring av vedtekter

ÅM 0822         Styrehonorar

ÅM 0922         Valg av styre

ÅM 1022         Valg av revisor

ÅM 1122         Eventuelt

Sakspapirer publiseres her, og kompletteres innen to uker før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at det tas opptak av møtet til internt bruk for å kvalitetssikre stemmegivning og vedtak for protokollføring. Opptaket vil ikke bli videreformidlet eller publisert, og det vil bli slettet ved signering av protokoll.

Dato

12 mai 2022
Utløpt!

Tid

13:00 - 14:30

Sted

Zoom
Digitalt