Årsmøte 2021

Vi inviterer til årsmøte på Zoom onsdag 28. april kl. 13.00-14.30.
Registrering er obligatorisk, og gjøres her.

Dagsorden

ÅM 0121         Valg av ordstyrer og referent

ÅM 0221         Godkjenning av innkalling og dagsorden

ÅM 0321         Valg av underskrivere til protokoll

ÅM 0421         Orienteringssaker

– Årsrapport 2020

– Budsjett 2021

ÅM 0521         Regnskap 2020

ÅM 0621         Handlingsplan 2021

ÅM 0721         Endring av vedtekter

ÅM 0821         Styrehonorar

ÅM 0921         Valg av styre

ÅM 1021         Valg av revisor

ÅM 1121         Eventuelt

Sakspapirer publiseres her, og kompletteres innen to uker før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at det tas opptak av møtet til internt bruk for å kvalitetssikre stemmegivning og vedtak for protokollføring. Opptaket vil ikke bli videreformidlet eller publisert, og det vil bli slettet ved signering av protokoll.

Dato

28 apr 2021
Utløpt!

Tid

13:00 - 14:30

Sted

Zoom
Digitalt