Årsmøte 2020

Vi inviterer til årsmøte på Zoom torsdag 4. juni kl. 14.00-15.30.
Registrering er obligatorisk, og gjøres her.

Dagsorden

ÅM 0120         Valg av ordstyrer og referent

ÅM 0220         Godkjenning av innkalling og dagsorden

ÅM 0320         Valg av underskrivere til protokoll

ÅM 0420         Orienteringssaker

– Årsrapport 2019

– Budsjett 2020

ÅM 0520         Regnskap 2019

ÅM 0620         Handlingsplan 2020

ÅM 0720         Endring av vedtekter

ÅM 0820         Valg av styre

ÅM 0920         Valg av revisor

ÅM 1020         Eventuelt

 

Sakspapirer publiseres her, og kompletteres innen to uker før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at det tas opptak av møtet til internt bruk for å kvalitetssikre stemmegivning og vedtak for protokollføring. Opptaket vil ikke bli videreformidlet eller publisert, og det vil bli slettet ved signering av protokoll.

Dato

04 jun 2020
Utløpt!

Tid

14:00 - 15:30

Sted

Zoom
Digitalt