Tekstlunsj #1 – Frisk forlag om «Kroppen for voksne»

Zoom Zoom

Tekstlunsj - Tekstallianses digitale møteplass. En tirsdag i måneden inviterer vi medlemmene i Tekstallianse til en uformell, digital møteplass. Vi starter med en kort innledning om et relevant eller aktuelt tema, […]