Årsmøte 2021

Zoom Zoom

Vi inviterer til årsmøte på Zoom onsdag 28. april kl. 13.00-14.30. Registrering er obligatorisk, og gjøres her. Dagsorden ÅM 0121         Valg av ordstyrer og referent ÅM 0221         Godkjenning av innkalling […]