Jorddøgn litteraturfestival: I aust og vest. Om sentrum og periferi.

Kven er vestlendingen i nasjonale auge? Og korleis blir Vestlandet representert i nasjonale media? Har den vestnorske kulturen nasjonal gjennomslagskraft? Er me meir enn olje og industri, dialektrøkting, verneverdig kultur […]

Jorddøgn litteraturfestival: I aust og vest. Om sentrum og periferi.

Kven er vestlendingen i nasjonale auge? Og korleis blir Vestlandet representert i nasjonale media?
Har den vestnorske kulturen nasjonal gjennomslagskraft? Er me meir enn olje og industri, dialektrøkting, verneverdig kultur og nasjonalparkar?
Tre bladfykar som alle har kome ”heim” etter å ha verka utanfor regionen, gir si analyse av situasjonen og av korleis det er å skriva frå vestlandsregionen.
Med Jan Zahl (Stavanger Aftenblad), Jens Kihl (Bergens Tidende), Bothild Åslaugsdotter Nordsletten (Bondevennen). Ordstyrar: Hilde Sandvik (frå P2-programmet «Norsken, svensken og dansken”, og redaktør av nettsida broen.xyz)