Tidsskrift- og kritikkfeltet invitert til kulturbyråden i Bergen

I dag fikk aktører fra tidsskrift, kritikk og småforlag møte kutlurbyråd Reidar Digranes og presentere sine virksomheter: Krabben – tidsskrift for poesikritikk, Leseplaneten, NORA – nordisk revy for arkitektur, Northing og Kinakaal forlag, T-YARD writers residency, Norsk kritikerlag ved Tuva Mossin og Judith Dybendahl og Tekstallmenningen.

Det ble et særdeles godt møte preget av gjensidig engasjement, som vi håper på at styrker kommunens ønske om å hjelpe feltet til langsiktig drift med høy faglig kvalitet. Vi er takknemlige for å bli invitert inn.