Ny daglig leder i Tekstallianse

Anne Arnesen Mørch er ansatt som ny daglig leder for Tekstallianse.

Foreningen Tekstallianse ble i mai 2019 stiftet i Bergen som en samarbeidsorganisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet, og har til formål å fremme skriftkulturen i regionen. Tekstallianse tilbyr et omfattende faglig program og skal være tilgjengelig for veiledning og bistand knyttet til etablering, profesjonalisering, finansiering og strategiarbeid for aktører i hele det litterære økosystemet. Vi har som mål å tilby relevante kurs, seminarer og faglige samtaler i samarbeid med regionale og nasjonale aktører, i tillegg til produsentfaglig praksisprogram og andre bransjeutviklende tiltak.

Foreningen etablerte i 2020 Tekstallmenningen – tidsskrift og småforlagssentralen, og opprettet Stiftelsen Litteraturbåten Epos i 2022. Vi har i 2024 ambisjon om å bidra til internasjonale samarbeidsprosjekter. 

Anne Arnesen Mørch (38) er ansatt som ny daglig leder i Tekstallianse fra 1. mars 2024. Hun har med sin bakgrunn fra forlagene Spartacus og Vigmostad & Bjørke, samt sesongarbeid i Bokbyen i Fjærland, god kjennskap til både bransjen og de regionale forholdene.

–        Etter ti flotte år som sakprosaredaktør i Vigmostad & Bjørke, gleder jeg meg veldig til å engasjere meg enda mer i litteraturfeltet på Vestlandet, hvor jeg bor. Jeg vil arbeide for at de gode kreftene som finnes i regionen skal møtes, og for at forfattere, produsenter og formidlere får gode forutsetninger for å lage og nå ut med sine bøker, sier Anne Arnesen Mørch.

Initiativtaker Inga Moen Danielsen leder i dag både Tekstallianse og den nye, nasjonale tidsskrift- og småforlagssentralen Tekstallmenningen. Når Anne Arnesen Mørch tiltrer som daglig leder i Tekstallianse, vil hun tre inn i full stilling i Tekstallmenningen.

–        Dette er et enormt løft for det uavhengige litterære feltet på Vestlandet. Kompetansen som Anne Arnesen Mørch kan tilføre Tekstallianse er av stor betydning for foreningens videre utvikling, og jeg ser frem til å følge denne og samarbeide om nye prosjekter i fortsettelsen, sier Inga Moen Danielsen.

Styret i foreningen er svært fornøyd med ansettelsen av ny daglig leder.

–        Tekstallianse har på få år etablert seg som en viktig aktør med høye ambisjoner og gjennomføringsevne. Anne Arnesen Mørch har både kvalifikasjoner og engasjement som kan ta organisasjonen og våre medlemmer til nye høyder, sier styreleder Ingvild Ystanes.

Virkeområdet til Tekstallianse er Vestland og Rogaland fylke, og vi samarbeider med nasjonale aktører og profesjonelle utøvere fra hele landet. Våre regionale prosjektledere Eirik Bø (Stavanger) og Janne Karin Støylen (Jølster) bidrar med fagkompetanse og lokalkunnskap som har vært helt avgjørende i etableringsfasen. Vi tror på at å styrke det utøvende feltet innen litteratur, tidsskrift og kritikk regionalt vil gi nasjonal effekt. Anne Arnesen Mørch har et perspektiv som ikke legger begrensninger for foreningen:

–        Et overordnet mål vil være å bidra til å styrke bokens og lesingens posisjon i en tid dette er under sterkt press, avslutter hun.

For mer informasjon, kontakt:

Anne Arnesen Mørch, tlf. 970 57 433

Inga Moen Danielsen, tlf. 984 92 514

Ingvild Ystanes, tlf. 480 03 958