Kulturtidsskrifter i punktskrift

Jon Fosse i punktskrift til jul

I år får nesten 300 punktlesere i Norge en ny tekst av Nobelprisvinneren Jon Fosse i punktskrift til jul. Det er startskuddet for et samarbeid som skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelig for blinde og svaksynte lesere, og i pilotprosjektet deltar Syn og Segn, Ballade og Norsk Barneblad.  

–       Dette er et viktig og inspirerende tiltak for økt likestilling og mangfold i den offentlige diskursen, sier Inga Moen Danielsen, daglig leder i Tekstallmenningen.

Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen ble etablert i 2020 og har en målsetting om å bidra til en åpen og opplyst samtale om kunst, kultur og andre samfunnsspørsmål for og med hele den mangfoldige befolkningen i Norge.

Norges Blindeforbund har samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte som overordnet mål. Deres punktskrifttrykkeri i Bergen produserer og sender bøker og magasiner til punktlesere i hele landet, og nå er tiden inne for kulturtidsskriftene.

Sammen inviterer de nå medlemmene inn i den høyst aktuelle samtalen om Jon Fosses litteratur. Denne uken får leserne av tidsskriftet Syn og Segn en tidligere upublisert tekst fra Nobelprisvinner Jon Fosse, en tekst som opprinnelig var et bestillingsverk for Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Gjennom det nye samarbeidet med Tekstallmenningen vil nesten 300 punktlesere motta teksten «Leike leiken – eit lydspel» fra siste nummer av Syn og Segn i julegave fra Norges Blindeforbund. Mottakerne får også mulighet til å tegne abonnement på tidsskriftet med fire utgaver i 2024.

–       Eg er veldig glad for at vi får sjansen til å vere med på dette og håpar at mange vil sette pris på artiklane våre, sier redaktør Astrid Sverresdotter Dypvik.

Samarbeidsprosjektet skal gi blinde lesere i hele landet mulighet til å bestille abonnement på flere ulike tidsskrifter. Neste steg er musikktidsskriftet Ballade, som publiserer saker på nett om og fra hele bredden av musikklivet. Der kan man finne anmeldelser av plater og konserter, dybdeintervjuer med komponister og musikere, og løpende aktualitets- og nyhetssaker. Redaktør Guro Kleveland vil gjøre et utvalg av tekster fra det aktive nettidsskriftet som jevnlig vil sendes til musikkinteresserte punktlesere.

–        Å gjøre Ballades tekster tilgjengelig for punktlesere er en enestående mulighet til å kommunisere stoff om norsk musikkliv bredere ut. Dette er et samfunns- og formidlingsmessig viktig prosjekt, og Ballade er veldig glad for å kunne bidra, sier Kleveland.

Den største utfordringen i prosjektet så langt er å oversette Norsk Barneblad til punktskrift. I det tradisjonsrike tidsskriftet for barn spiller det visuelle en sentral rolle, og teksten er tett knyttet til bilder og illustrasjoner.

–       Vi har satt oss som mål å finne en god måte å formidle tidsskriftet til barn og høytlesende foreldre, og vi håper å få gjort en test i løpet av 2024, sier Espen Pedersen, daglig leder på punktskrifttrykkeriet til Norges Blindeforbund.  

–       Norsk Barneblad har levert lesestoff til barn i 136 år, men aldri før til blinde eller svaksynte barn. Dette er ein merkedag og ei stor glede! sier Nana Rise, redaktør i Norsk Barneblad.

Inga Moen Danielsen og Espen Pedersen på punktskrifttrykkeriet i Bergen

Kontakt: 

Espen Pedersen

Norges Blindeforbund 

Tlf: 959 97 260

Inga Moen Danielsen

Tekstallmenningen

Tlf: 984 92 514

Astrid Sverresdotter Dypvik 

Syn og Segn

Tlf: 918 09 653

Guro Kleveland

Ballade

Tlf: 995 90 130

Nana Rise

Norsk Barneblad

Tlf: 952 44 561

Foto:

Norges Blindeforbund