Kultur- og idrettsstipend – Ny søknadsfrist: 15 januar

Rogaland fylkeskommune deler årlig ut kultur- og idrettsstipend til profesjonelle kunstnere og idrettsutøvere.

Søknadsfristen har tidligere vært 1.april hvert år.

Obs! fra 2024 er søknadsfristen endret til: 15.januar

Stipendet er et viktig økonomisk bidrag til profesjonelle kunstnere og idrettsutøvere som ønsker å videreutvikle seg innenfor sine områder. Stipendene deles ut innen områdene:

  • –  litteratur, visuell kunst, musikk og idrett
  • –  på idrettsfeltet prioriteres utvikling av nye talenterI år hadde Rogaland fylkeskommune gleden av å dele ut 18 stipend. Det ble delt ut 14 stipend til profesjonelle kunstnere og 4 stipend til talenter innen idrett.
  • –  kunstnere tildeles stipend á 100 000,- kroner
  • –  idrettsutøvere tildeles stipend á 50 000 kroner

Les mer om kultur- og idrettsstipendet: 
https://www.rogfk.no/vare- tjenester/okonomisk-stotte-stipend-og-priser/kultur-og-idrettsstipend/