Tekstallianse søker daglig leder i Vestland eller Rogaland fylke

Vil du lede en ambisiøs organisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet? Tekstallianse søker daglig leder. 

Foreningen Tekstallianse ble i mai 2019 stiftet som en samarbeidsorganisasjon for litteratur, tidsskrift og kritikk på Vestlandet, og har til formål å fremme skriftkulturen i regionen.

Tekstallianse tilbyr et omfattende faglig program og skal være tilgjengelig for veiledning og bistand knyttet til etablering, profesjonalisering, finansiering og strategiarbeid for aktører i hele det litterære økosystemet. Vi har som mål å tilby relevante kurs, seminarer og faglige samtaler i samarbeid med aktører på Vestlandet, i tillegg til produsentfaglig praksisprogram og andre bransjeutviklende tiltak.

Virkeområdet til foreningen er Vestland og Rogaland fylke, men vi samarbeider med nasjonale organisasjoner og ønsker aktører i hele landet velkommen til å delta på våre arrangementer. 

Tekstallianse etablerte det ideelle aksjeselskapet Tekstallmenningen – tidsskrift og småforlagssentralen i 2020 og opprettet Stiftelsen Litteraturbåten Epos i 2022. Vi har i 2024 ambisjon om å bidra til og delta aktivt i internasjonale samarbeidsprosjekter. 

Stillingen som daglig leder byr på varierte arbeidsoppgaver som strekker seg fra overordnet strategi og ledelse til arrangementer, drift og utvikling. Ansvaret omfatter finansiering, økonomiarbeid, ansettelser og personalansvar, søknadsskriving og rapportering, arrangementsavvikling, kommunikasjon og generell drift. Stillingen rapporterer til styret i Tekstallianse.

Daglig leder skal ha kompetanse innen administrasjon, finansiering og politiske prosesser, i tillegg til kunnskap, interesse og forståelse for medlemmenes virksomhet. Det er et mål at foreningen skal utgjøre en positiv kraft og være en styrkende medspiller for aktørene i feltet.

Kvalifikasjoner:

·   Relevant prosjektledererfaring

·   Faglig kompetanse og entusiasme for litteratur, tidsskrift og kritikk

·   Erfaring med arrangementsplanlegging og -gjennomføring

·   God økonomiforståelse og erfaring med budsjettansvar, samt offentlige og/eller private finansieringskilder

·   Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

·   God forståelse for datasystemer og erfaring med databehandling

Vi søker en ny daglig leder i 50-100% stilling som vil bringe organisasjonen til neste nivå. Vi vil tilpasse stillingsprosenten til den riktige kandidaten. Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Arbeidssted skal være i Rogaland eller Vestland fylke. Vi ønsker søkere basert i hele regionen velkommen til å søke. Det må påregnes kveldsarbeid og reiser. 

For mer informasjon, kontakt daglig leder Inga Moen Danielsen på tlf. 984 92 514

Søknadsfrist: 29. oktober 2023

Søknad registreres på finn.no, annonsen finner man her.