Praktikanter søkes til tidsskriftet Vagant og Kinakaal forlag høsten 2023

Produsentfaglig praksisprogram

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere I litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturfeltet på Vestlandet.

Vi tilbyr:

En relevant praksisplass med egen mentor på arbeidsplassen.

Faglig felleskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.

Et samlet honorat på 15 000 kr.

Vi søker:

Personer basert i Vestland fylke med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen fritidsaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20-22 arbeidsdager i perioden august-desember 2023 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Spesifikasjoner på dette finner du under arbeidsgiveren. Arbeidsoppgaver kan tilpasses praktikantens kompetanse og arbeidsgiverens behov, men skal være knyttet til produsentfunksjoner. Praksisprogrammet tar utgangspunkt i en dag i uken, men det vil være nødvendig å avtale struktur og arbeidstid direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for høsten 2023:

Vagant

Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, musikk, film, ideer og samtidsdebatt.

På Vagant.no publiseres netteksklusivt innhold i kategoriene Vagant Bergen, Vagant Norden og Vagant Europa. I tillegg legger redaksjonen ut tekster fra tidsskriftets rikholdig arkiv.

Første nummer utkom i 1988, og siden har Vagant vært et arnested for ny litteratur, begeistrede intervjuer, kritiske kommentarer, humoristiske stikk til det etablerte kulturlivet, oversettelser av nytt og gammelt, filosofiske sideblikk og dyptpløyende analyser.

Vagant anno 2021 har som målsetning å injisere det nordiske ordskiftet om litteratur, kunst og samfunn med nye ideer, perspektiver og impulser utenfra. Vagants temaavdelinger oppsøker verdensbyer, frembrytende idéstrømninger og storpolitiske utfordringer.

Vagant har kontorer i Bergen, Berlin og København og trykker tekster på alle de skandinaviske språkene. Fra 2005 til 2016 ble bladet utgitt av Cappelen Damm; fra og med 2017 er Vagant sitt eget forlag.

Nettside: https://www.vagant.no/

Kinakaal forlag

Kinakkal forlag er et publikasjonsprosjekt startet i 2019 av Northing. Kinakaal ønsker å åpne opp nye muligheter for dialog og samarbeid mellom kunstnere fra Østasia og Norge, for  å utforske forsjellige kulturdimensjoner som visuell, uavhengig og akademisk kultur og mindre kjente kulturuttrykk. Kinakaal er en av de vanligste grønnsakene som finnes i norske supermarkedet. Det kan være den nærmeste assosiasjonen en alminnelig nordmann har til ordet Kina. Med et sånt navn vil Northing gjerne inspirere til nye oppdagelser i form av subtile, skjulte forbindelser mellom de to kulturene, som ellers er svært forskjellige fra hverandre.

Nettside: https://www.northing.no/

Hvordan søke?

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og søknad som spesifiserer hvilke(n) praksisplass duer er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Oppgi også mulighet for digital og/eller fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen. Oppstart avtales direkte. Søknadsfrist onsdag 21. juni.