Morgendagens kritiske offentlighet

Vi er utrolig glade for at vi fikk muligheten til å delta på årets Kulturytring i Drammen, med den viktige debatten «Morgendagens kritiske offentlighet». Debatten var et samarbeid mellom Tekstallianse, Norsk Tidsskriftforening, Norsk Kritikerlag og Tekstallmenningen, og tok for seg den akutte situasjonen tidsskrifter og kritikere befinner seg i og hvilke partipolitiske grep som kan settes i gang for å sikre morgendagens kritiske offentlighet.

Debatten er nå tilgjengelig for alle og kan sees her.

Dette var utgangspunktet for debatten:
Skal kunsten skal ha en vital rolle i det norske demokratiet, må den ikke bare produseres, men også diskuteres offentlig. I dag er avisenes kulturdekning kraftig redusert. Dermed faller mer av ansvaret for ordskiftet rundt landets rike kulturliv på tidsskriftene.

En sentral del av mediepolitikken utøves gjennom Kulturrådet. I deres niende områdeplan heter det at «den uavhengige kunst- og kulturkritikken analyserer, fortolker, perspektiverer og kommenterer kunstverk og overordnede kulturelle utviklingstrekk og er slik en premissleverandør for en levende kritisk offentlighet».

En ny ordning for tidsskrift og kritikk ble introdusert i 2019 med utgangspunkt i utredningen Kulturtidsskriftene, som bl.a. viste at mange av kulturtidsskriftene hadde vedvarende svak økonomi. Men ordningen har ikke blitt fulgt opp med friske midler, og resultatet er at den offentlige debatten om det norske kunstlivet står i fare.

Panel:
Torstein Tvedt Solberg, Familie- og kulturkomitéen (Ap)
Sigmund Løvåsen, Kulturrådet
Grunde Almeland, Familie- og kulturkomitéen (V)
Meera Manjit Kaur, kunstkritiker i Kunstavisen, Periskop og Morgenbladet
Audun Lindholm, ansvarlig redaktør Vagant

Samtaleleder var Guro Kleveland, redaktør og daglig leder Ballade.

Panelsamtalen ble arrangert av Tekstallianse, Norsk Tidsskriftforening, Norsk Kritikerlag og Tekstallmenningen.

Foto: Arne Olav Hageberg