Ny arena for tidsskrift og småforlag i Bergen!

Den regionale litteraturorganisasjonen Tekstallianse ble stiftet i mai 2019. Siden da har initiativet etablert Tekstallmenningen AS, Stiftelsen Litteraturbåten Epos og mer enn fem nye kulturårsverk på Vestlandet. Fredag 5. mai åpner landets første spesialiserte arena for kulturtidsskrifter, kunstnerbøker og småforlag i Bergen sentrum.

Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen ble stiftet i Bergen i 2020 med den hensikten å skape en velfungerende infrastruktur for formidling og distribusjon av tidsskrifter og bøker fra småforlag. Tekstallmenningen har allerede blitt en nasjonal hjørnesteininstitusjon for norske tidsskrifter, ved å være en informasjonssentral for lesere som vil orientere seg i mangfoldet av publikasjoner på nett og papir og tilby et felles, rimelig og brukervennlig abonnementssystem og en felles nettbutikk for så langt over 50 kulturtidsskrifter og 40 småforlag. Tekstallmenningen har i 2023 også fått i oppdrag å administrere Kulturrådets nye ordning for innkjøp og formidling av tidsskrifter i norske bibliotek.

En sentral målsetting er å bidra til en åpen og opplyst profesjonell og offentlig samtale om kunst, kultur og andre samfunnsspørsmål for og med hele den mangfoldige befolkningen i Norge. Som en del av dette arbeidet åpner denne uken en nasjonal arena for tidsskrifter og småforlag i Bergen som inkluderer butikk, møteplass, arrangementer, lesesirkler og podkaststudio.

Arenaen i Markeveien 4B etableres i et bygg fra 1916 som er tegnet av Ole Landmark. Lokalet måler ikke mer enn 30 kvm, men har 4,5 meter takhøyde som skal fylles med 45 kvm bokhyller spesiallaget i Bergen fengsel. Det kunstnerdrevne Galleri Entrée er nærmeste nabo og en viktig samarbeidspartner. Det vil være arbeidsplass for de fem ansatte i Tekstallmenningen og Tekstallianse, og et inviterende sted for et bredt publikum å finne utgivelser som ikke er å finne i alle bokhandler eller kiosker. I år er Tekstallmenningen sin første tidsskriftlesesirkel satt i gang for de som ikke har norsk som førstespråk, og den har gitt lærerike, sterke og viktige dybdesamtaler. Arenaen skal åpnes for kritikk-kurs, verksteder, lesesirkler og podkastproduksjon.  

«Alle er hjertelig velkomne til Tekstallmenningen! Vi har valgt å prioritere tilgjengeligheten for redaksjonene og leserne fremfor størrelse da vi valgte lokale for arenaen. Vi har stor tro på at utgivelsene vi tilbyr er aktuelle for et langt større publikum enn de har i dag, og at dette vil være et stort og viktig steg for at gode utgivelser skal nå ut til flere lesere i hele landet», sier daglig leder Inga Moen Danielsen.  

Bergen har et rikt og levende kulturliv og markante tidsskriftmiljøer. Det har vært en viktig forutsetning for Tekstallmenningen sin etablering her, som er et godt utgangspunkt for videre utvikling av feltet lokalt. Etableringen av en arena i Markeveien vil være et helt unikt prosjekt i Norge.

FAKTA:

Tekstallmenningen – tidsskrift og småforlagssentralen

Markeveien 4B, 5012 Bergen

Åpning: Fredag 5. mai 2023 kl. 19.00-22.00

Lenke til arrangement.

Stiftet av Tekstallianse i Bergen 24. april 2020

Tekstallmenningen er et nasjonalt senter lokalisert i Bergen. 

Selskapet omfatter nettbutikk for kulturtidsskrifter, kunstnerbøker og småforlag, og tilbyr felles abonnementshåndtering og digital plattform. Administrerer Kulturrådet sin nye ordning for innkjøp og formidling av tidsskrifter i bibliotek. Har arrangert Bokråd for bokhandlere og bibliotek, samt tidsskriftlesesirkel for de som ikke har norsk som førstespråk.

Siden oppstarten i 2020 er det bevilget om lag 2 millioner kroner årlig i tilskudd, og selskapet sysselsetter fem ansatte fordelt på 2,8 årsverk. Tekstallmenningen samarbeider i dag med om lag 50 tidsskrifter og 40 småforlag og er i stadig utvikling.

Oversikt tidsskrifter: https://tekstallmenningen.no/vare-tidsskrifter/

Oversikt småforlag: https://tekstallmenningen.no/vare-forlag/

Tilskudd fra Kulturrådet, Fritt Ord, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Bergesenstiftelsen.

Bakgrunn:

I 2019 begynte arbeidet med å definere prosjektet Tekstallmenningen inspirert av Nätverkstan i Gøteborg, og arbeidsgruppen besto av Inga Moen Danielsen (daglig leder i Tekstallianse), Bente Riise (generalsekretær i Norsk tidsskriftforening) og Audun Lindholm (ansvarlig redaktør i Vagant). Basert på en analyse av behov og mulighetsrom, ble et stort omfang mulige funksjoner skissert innen kategoriene distribusjon og profilering, abonnementservice, politikk og strategi, kompetansesenter, fasilitator og felles publiseringsplattform. De ulike funksjonene vil implementeres i ulike stadier av etableringen og driften.

De norske kulturtidsskriftene utgjør uunnværlige broer mellom akademia, kunst- og kulturlivet og dags- og ukemediene. De spiller en viktig rolle for utviklingen i de utøvende kunstfeltene på tvers av sjangere, og bidrar til kunnskap, forståelse, friksjon og interesse hos leserne i og utenfor det utøvende kunstfeltet. Det er i tidsskriftene lange diskusjoner og dype analyser får tid og rom til å utvikle seg. Der kan man følge og forstå tidsånden, fordype seg i fagfelt og oppdage nye innfallsvinkler. I en verden som stadig blir mer politisk polarisert og hvor kunnskap og en felles oppfattelse av virkeligheten syntes å gå tapt, er tidsskriftene et viktig sted for samfunnsdebatt og analyse. Kulturtidsskriftene kan og bør anses som en del av de kunstneriske fagfeltene, samtidig som at de opererer som en viktig del av medieoffentligheten.

Tidsskriftslandskapet opplever for tiden store rystelser, noe som gjør aktiv handling helt nødvendig. I 2016 sa Cappelen Damm farvel til Vagant, i 2021 ble det kjent at Gyldendal ikke lenger ville utgi Vinduet på papir og i 2022 kvittet Aschehoug seg med Samtiden. I oktober kom nyheten om at Samlaget kutter trossene til tradisjonsbæreren Norsk litterær årbok.. Josimar – som har levert vesentlig gravejournalistikk om bl.a. fotball-VM i Quatar – ble reddet fra konkurs i mars da de ble kjøpt opp av Venture Factory Media.

Disse er bare noen eksempler på tidsskriftenes utsatte stilling.

Mer informasjon:

www.tekstallmenningen.no