Informasjonsbrev om Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur

Speed-date med søkerveiledning – de selektive innkjøpsordningene for skjønnlitteratur 2. og 6. juni

Kulturrådets sekretariat inviterer nye forlag, forleggere og selvpublisister til digital søkerveiledning om de selektive innkjøpsordningene for skjønnlitteratur for henholdsvis barn og unge voksne.

Det blir satt av 15 minutter per veidledning. Lenke med innkalling blir sendt etter påmeldingsfristen 31. mai. Gå gjerne inn på ordningsisden på nett i forkant av veiledningen. Der finner du både retningslinjene og praktisk informasjon om ordningene.

Meld deg på her.

Opptak av dialogmøtene om innkjøpsordningene 27. og 28. april

27. og 28. april inviterte Kulturrådet til digitale dialogmøter om innkjøpsordningene for litteratur. Opptak av dialogmøtene er nå lagt ut på Kulturdirektoratets nettside på kalenderarrangementet saman med vurderingsutvalgenes årsrapporter for 2022.

Se opptakene her.

Opptakene vil være tilgjengelig til 1. september 2023.

Rekkefølge på opptakene:

Torsdag 27. april

10.00 – 10.45: Skjønnlitteratur for voksne (prosa)

11.00 – 11.45: Lyrikk for voksne

12.30 – 13.15: Sakprosa for voksne

13.30 – 14.15: Tegneserier

Fredag 28. april

10.00 – 10.45: Skjønnlitteratur for barn og unge

11.00 – 11.45: Sakprosa for barn og unge

12.30 – 13.15: Oversatt litteratur