Et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk

– Det er på høy tid at kritikkens plass i samtalen om kunst anerkjennes. Et første steg vil være at kritikerne får bedret sine arbeidsvilkår, slik at det å være kritiker blir attraktivt å være, sier Preben Jordal.

Norsk kritikerlag i samarbeid med Norsk tidsskriftforening og Tekstallianse tar til orde for et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk i statsbudsjettet for 2024. Innspillet med fem foreslåtte tiltak til styrking av feltet, ble tidligere denne uken overrakt kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Vi foreslår en økning i støtten med rundt 35 millioner kroner til tidsskrift og kritikk, og ti nye arbeidsstipend for kritikere, forteller Nana Rise-Lynum, leder i Norsk tidsskriftforening.

Hensikten er å styrke infrastrukturen for et opplyst ordskifte og realisere det demokratiske potensialet i den rike norske kunst- og kulturproduksjonen. Organisasjonene mener at satsingen er nødvendig for å kunne fylle de viktige funksjonene våre medlemmer innenfor tidsskrifter og kritikk har i å drive frem kritisk refleksjon og debatt om norsk kunst og kulturliv.

Våre tre organisasjoner er kommet frem til fem felles forslag til tiltak:

1) Norsk kulturfond styrkes med 30 millioner til fagområdet tidsskrift og kritikk
2) Antall arbeidsstipend til kritikere økes med 10 hjemler
3) Driftsstøtten til Norsk tidsskriftforening styrkes med 750 000 kroner
4) Driftsstøtten til Norsk kritikerlag styrkes med 180 000 kroner
5) Driftsstøtte til Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen på 2 millioner kroner

Hele innspillet til Kulturdepartementet kan du lese her.