Informasjonsbrev om Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur

Invitasjon: Dialogmøter om innkjøpsordningene 27. og 28. april

Kulturrådet inviterer forlagsansatte og andre interesserte til digitale dialogmøter om innkjøpsordningene for litteratur.

Det er satt av 45 minutter til hver litterær sjanger med utgangspunkt i årsrapporten fra det aktuelle vurderingsutvalget. Lederen av vurderingsutvalget vil først presentere arbeidet i utvalget med utgangspunkt i årsrapporten for 2022. Deretter er det satt av god tid til innspill og spørsmål. Sekretariatet leder møtet og svarer på spørsmål sammen med utvalgsleder.

Rapportene publiseres på Kulturdirektoratets nettside på kalenderarrangementet i forkant av møtet.

Møtene er åpne for alle, men du må melde deg på for å få tilsendt lenke til Zoom-møtet.

Velkommen!

Program:

Torsdag 27. april

10.00–10.45: Skjønnlitteratur for voksne (prosa)

11.00–11.45: Lyrikk for voksne

12.30–13.15: Sakprosa for voksne

13.30–14.15: Tegneserier

Fredag 28. april

10.00–10.45: Skjønnlitteratur for barn og unge

11.00–11.45: Sakprosa for barn og unge

12.30–13.15: Oversatt litteratur

Les rapportene og meld deg på her.

Tilskuddsordningen for litteraturprosjekt: Stort mangfold av prosjekter

Kulturrådet har nå fordelt drøyt tre millioner kroner i tilskudd til 12 nye prosjekter på ordningen for litteraturprosjekt. Det kom inn 21 søknader til denne runden, en klar økning sammenliknet med de siste to årene.

Mange av tilskuddene er et resultat av Kulturrådets ferske satsing på nasjonale minoritetsspråk og litteratur fra minoritetsspråklige forfattere. For første gang kom det inn søknader for litteratur på de nasjonale minoritetsspråkene, og to kvenskspråklige utgivelser får nå tilskudd fra Kulturrådet. I tillegg gis det blant annet tilskudd til seks større prosjekter med oversettelser av flere verk i sammenheng.

– Den oversatte litteraturen er viktig for å sikre et mangfoldig litteraturtilbud for norskspråklige lesere. I tillegg er en satsing på minoritetsspråk avgjørende for å sikre at alle har lik mulighet til å uttrykke seg på sine egne vilkår. Jeg er glad for at satsingen vår på minoritetsspråklige forfattere og nasjonale minoritetsspråk har effekt, sier Sigbjørn Skåden, leder i Kulturrådets faglige utvalg for litteratur.

Les nyheten og se vedtakslisten her.

Friske midler til sakprosa

I budsjettforliket i desember 2022 ble det bevilget ti millioner kroner i friske midler til Kulturrådets innkjøpsordninger for sakprosa. Dette er midler som kommer godt med på ordninger som har hatt svært stramme rammer over tid.

Midlene er fordelt med åtte millioner kroner til innkjøpsordningen for sakprosa for voksne, 1,5 millioner til innkjøpsordningen for sakprosa for barn og unge og en halv million til distribusjon og frakt av kulturfondbøker til bibliotekene

Forsøksordning for skolebibliotek

Kulturrådets treårige forsøksordning med innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek (2020-2022) er forlenget ut 2023 i påvente av en sluttevaluering av ordningen.

Sluttevalueringen skal lanseres i mai 2023, og vil danne grunnlag for Kulturrådets vurdering av om ordningen skal videreføres som en permanent ordning, og hvordan en slik ordning i så fall bør utformes.

Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge

Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge ble gjennomgått i 2022, og de vedtatte endringene vil gjelde for bøker påmeldt til fristen 2. juni 2023.

Vi minner derfor alle som planlegger å søke om innkjøp under ordningen om å sette seg godt inn i ordningen i god tid før søknadsfristen. Merk at det nå er utgivelsesdato som styrer hvilken søknadsfrist som skal benyttes.

Les mer her.

Viktig informasjon om innkjøpsordningene

Justerte betalingstabeller for 2023

Fra 1. januar 2023 er betalingstabellene for innkjøpsordningene justert, og nye satser gjelder for bøker med utgivelsesdato i 2023. Merk at påmeldte bøker som er utgitt i 2022, men som vedtas innkjøpt i 2023, skal faktureres etter 2022-satsene.

Les mer om betalingstabeller, levering av bøker og fakturering under punktet «Betalingstabeller og fakturering» på nettsiden til de ulike ordningene.

Fakturering

Fakturering 

Vi minner om at faktura skal ha 30 dagers betalingsfrist og sendes Kulturrådet samtidig med at bøker leveres Biblioteksentralen. Fakturaer blir ikke betalt før vi har fått bekreftet at både trykte bøker og e-bøker er levert til Biblioteksentralen.

Finn alle ordningene her.