Praktikanter søkes til Frisk forlag, Nordisk barnebokkonferanse og Mangschou våren 2023

Produsentfaglig praksisprogram

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturfeltet på Vestlandet.

Vi søker nå tre nye praktikanter for våren 2023.

Vi tilbyr:

Tre relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.

Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.

Et samlet honorar på 15 000 kr.

Reisekostnader knyttet til praksisen.

I 2023 vil vi arrangere en samling for alle praktikanter fra programmet siden oppstart i 2019.

Vi søker:

Personer som er basert i Vestland eller Rogaland fylke med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20-22 arbeidsdager i perioden januar-juni 2023 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Spesifikasjoner på dette finner du under hver oppdragsgiver. Arbeidsoppgaver kan tilpasses praktikantens kompetanse og oppdragsgivers behov, men skal være knyttet til produsentfunksjoner. Praksisprogrammet tar utgangspunkt i en dag i uken, men det vil være nødvendig å avtale struktur og arbeidstid direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for våren 2023:

Frisk forlag (Stavanger)

Frisk forlag ble grunnlagt av helsepersonell i 2013. FRISK gir ut populær sakprosa, i hovedsak innen helse og livsstil. Vi har et mål om at våre bøker skal brukes, vare lenge og være relevante år etter år. Under FRISK ligger også Organized.no (planleggere og papirprodukter) og RISK forlag (oversatt skjønnlitteratur). Ditt arbeidssted vil være ved kontoret i Stavanger, som av BYAS ble kalt «et av byens kuleste kontor».

Mentorer: Tine Kyrkjeeide (admin.ansvarlig) og Kathrine Vigdel (redaktør)
Oppstart: Medio mars
Hjemmeside: https://www.friskforlag.no/


Mangschou forlag
(Bergen)

Mangschou forlagt utgir spennende og gode bøker for barn og voksne innenfor skjønnlitteratur og sakprosa. Siden oppstarten i 1998 har Mangschou blitt kjent som et kvalitetsforlag med flere prisbelønte utgivelser. Forlaget utgir rundt 15 bøker i året. Mangschou har i dag 3 ansatte og holder til i trivelige lokaler i Bergen sentrum.

Mentor: Åsne Bruvik Lie (redaktør)
Oppstart: Februar (eller etter avtale)
Hjemmeside: http://www.mangschou.no/

Nordisk barnebokkonferanse (Stavanger)

Sølvberget har arrangert Nordisk Barnebokkonferanse siden 2015, og siden den gang har konferansen blitt en av nordisk barnebokbransje sine viktigste møteplasser. Formålet med konferansen er å skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, meningsutveksling og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Konferansen varer i tre dager og består av forfattermøter, foredrag, debatter, og utstillinger knyttet til den nordiske barnebokbransjen og tema Krise. I tillegg arrangerer NBBK barnebokbad slik at noen av Rogalands skoleklasser får møte en forfatter i konferanseuka.

Mentor: Tone Larssen Rogne (produsent)
Periode: 23. januar-10. februar
Hjemmeside: https://www.solvberget.no/nordisk-barnebokkonferanse

Hvordan søke?

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og søknad som spesifiserer hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Oppgi også mulighet for digital og/eller fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen. Frist fredag 6. januar kl 12.00.