Arbeidsgivere søkes til praksisprogram våren 2023

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte i 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på arbeidsplasser i litteraturmiljøet på Vestlandet. Vi ser at programmet har stor betydning for utviklingen av feltet, og vi søker nå nye arbeidsplasser med mentorer i hele regionen!

Mentorene må drive eller ha en ansvarsrolle i en relevant virksomhet i Vestland eller Rogaland fylke. De skal bidra med oppfølging og relevante arbeidsoppgaver for praktikantene. Aktuelle arbeidsplasser kan være (men er ikke begrenset til) forlag, arrangører, festivaler, tidsskrifter, bibliotek, bokhandler, agenturer.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden januar/februar-juni 2023 (tilsvarer en dag i uken), fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor. Tekstallianse dekker honorar pålydende 15.000 kr for praktikantene og vil fungere som oppdragsgiver og bidra til et faglig fellesskap mellom praktikantene.


Det er mulig å utvide oppdraget i praksisperioden, uavhengig av Tekstallianse.

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med en kort beskrivelse av virksomheten og mentoren, samt aktuelle oppgaver og ansvar for en praktikant.

Frist mandag 12. desember 2022.

Vi vil gjøre et utvalg av interesserte arbeidsplasser/mentorer.
Praksisplassene vil lyses ut i desember med frist i januar.