Praktikanter søkes til Jakob Sande-senteret, Kapittel, Bergen Dramatikkfestival og LitfestBergen

Produsentfaglig praksisprogram

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet på Vestlandet.

Vi søker nå fire nye praktikanter for høsten 2022.

Vi tilbyr:

Fire relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.

Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.

Et samlet honorar på 15 000 kr.

Reisekostnader knyttet til praksisen.

Vi søker:

Personer som er basert i Vestland eller Rogaland fylke med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20-22 arbeidsdager i perioden august-desember 2022 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Arbeidsoppgaver kan tilpasses praktikantens kompetanse og oppdragsgivers behov, men skal være knyttet til produsentfunksjoner. Praksisprogrammet tar utgangspunkt i en dag i uken, men det vil være nødvendig å avtale struktur og arbeidstid direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for høsten 2022:

Jakob Sande-senter for forteljekunst (Fjaler)

Jakob Sande – selskapet vart stifta 1. desember 1991, på diktaren Jakob Sande sin fødedag. Den 15. august 2020 vart Jakob Sande – senter for forteljekunst offisielt opna. Sande – senteret skal forske i og formidle diktinga til Jakob Sande, nynorsk språk og kultur, utvikle eit fagmiljø for forteljekunst og vere ein stad som får fram eit mangfald av forteljingar og nye røyster. Heimen til senteret er Klokkargarden i Dale i Sunnfjord, men senteret vil ha både nasjonalt og internasjonalt verkeområde. 

Som praktikant hjå oss vil du vere med i det vidare arbeidet med å

  • vidareføre residensordninga 
  • vere med å planlegge og gjennomføre arrangement og produksjonar som bygger kunnskap og gir opplevingar innom forteljekunsten
  • vere med i etablering av eit sommarakademi for forteljekunst
  • Halde fram arbeidet med å styrke tilboda for barn og unge
  • Vere med på å vidareutvikle samarbeid med andre organisasjonar som arbeider med forteljekunst, mellom anna for reiselivet. 
  • Arbeide med litteratur og arkiv i vår bokhandel og dei andre husa i tunet. 

Mentor: Rakel Cecilie Wilhelmsen Solheim, dagleg leiar
Hjemmeside: https://www.jakobsande.no/


Kapittel – Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet

Kapittel er blant Norges største litteraturfestivaler og har utviklet seg til å bli en viktig litterær arena både nasjonalt og internasjonalt.

Kapittel ble etablert i 1995 av Sølvberget bibliotek og kulturhus, som er arrangør og hovedarena for festivalen. Kapittel ble til i kjølvannet av Uke Alexander og etableringen av Stavanger som friby, og vilkårene for litteratur og ytringsfrihet er fortsatt en bærebjelke for festivalen. Det internasjonale fribynettverket ICORN og det nye Kiellandsenteret holder begge hus på Sølvberget, og er blant festivalens viktigste samarbeidspartnere, sammen med en rekke andre kulturaktører i regionen. 

Kapittel er en samfunnsengasjert festival, og ytringsfrihetsbegrepet gjennomsyrer programmet. Samtidig er festivalen en av Norges viktigste arenaer for norsk og internasjonal skjønnlitteratur. Festivalen har også tradisjon for å vie poesien og den illustrerte litteraturen god plass i programmet, sammen med øvrige kunstuttrykk som dokumentarfilm, teater, dans, kunst og musikk. 

Kapittel kjennetegnes av et bredt litteratursyn, og formidler kunnskap og litteraturopplevelser til barn, unge og voksne. Bokmerke er festivalens program for barn og unge, og Kapittel Film er festivalens eget dokumentarprogram.


Mentor: Mette Falnæs, produsent
Hjemmeside: https://www.solvberget.no/Kapittel


Bergen Dramatikkfestival / Cornerstone

Bergen Dramatikkfestival er kuratert med ønske om å vise et bredt spekter av forskjellige formspråk og perspektiver som samtidens scenetekst tar opp i seg. Ambisjonen er å skape en rik festivalopplevelse som rommer et mangfold av ulike formater, estetikker og ståsteder. Vi ønsker kunstnere, fagpersoner og publikummere fra nært og fjernt varmt velkommen, og gleder oss til å videre utforske hvor sceneteksten er på vei!

Den andre utgaven av Bergen Dramatikkfestival går av stabelen 25.-28. august 2022! Etter brakdebuten i 2020 er vi klare med et nytt og ambisiøst festivalprogram med ny scenetekst som utgangspunkt for kunstneriske, faglige og sosiale begivenheter. Cornerteateret på Møhlenpris er festivalens hovedbase, men i år kommer vi også til å ha visninger og arrangementer både på Den Nationale Scene og andre steder i byen. 

Mentor: Idun Vik, kunstnerisk leder

Hjemmeside: https://www.cornerstones.no/

LitFestBergen – Bergen International Literary Festival

Bergen internasjonale litteraturfestival for sakprosa og skjønnlitteratur (LitFestBergen) presenterer internasjonal og norsk litteratur, og blei arrangert for første gong i 2019.

Formålet er å presentere internasjonal og norsk sakprosa og skjønnlitteratur av høg kvalitet, og gjennom det auke forståinga for verda vår i dag og menneska sin plass i den.

LitFestBergen er kjenneteikna av eit litterært, språkleg, kulturelt og geografisk mangfald. Bergen internasjonale litteraturfestival skal vere modig og nyskapande, og samtidig tilgjengeleg for eit breitt publikum. På festivalen møter publikum forfattarar frå heile verda og frå Noreg, og får innsikt i litteratur som går rett inn i dei store, viktige spørsmåla som gjeld oss alle.

I 2020 hadde festivalen forfattarar frå 25 nasjonar, 82 programpostar fordelt 50/50 på norsk og andre språk, 4700 publikummarar, eige ungdomsprogram og eit barneprogram i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek.

Mentor: Hjørdis Losnedahl, dagleg leiar
Hjemmeside: https://www.litfestbergen.no

Hvordan søke?

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og søknad som spesifiserer hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Oppgi også mulighet for digital og/eller fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen. Frist fredag 24. juni kl 12.00.