Bokbransjen til kamp mot seksuell trakassering

Hvordan kjempe mot seksuell trakassering, og gi hjelp til de som er utsatt for det? Nå har bokbransjen varslingsrutiner klare. 22. mars debatteres temaet på Litteraturhuset i Oslo.

I 2021 kom et initiativ til en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen. Resultatene avdekket at #metoo hadde aktualitet også der. Hovedfunnet viste at 4 prosent av de spurte sa at de har opplevd trakassering eller overgrep de siste to årene. I alt hadde 29,3 prosent av de spurte opplevd uønsket adferd lenger tilbake i tid. Unge kvinner var de mest utsatte.

Nå har 10 bransjeorganisasjoner gått sammen og lagd anbefalte veiledninger for både varslingsrutiner, og om hvordan varsler om trakassering og overgrep skal håndteres. Dette er rutiner for hvor og hvordan forfattere, frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kan henvende seg og få hjelp og støtte i trakasseringssaker.

– Bokbransjen, uansett hvem du er og hva slags rolle du har, skal være et trygt sted å være, sier Ingvild C. Herzog, daglig leder i Norsk forfattersentrum.
– Å utfordre noens tanker og ideer og kunst er et viktig premiss for den frie kunsten. Men det er noe helt annet å trakassere noen seksuelt eller på annen måte misbruke sin makt.


Siden maktforholdene i bokbransjen ikke alltid er så tydelige, er muligheten for grumset farvann stor, og vi ønsker å tydeliggjøre for alle hvilket ansvar de har til sin egen rolle og dem de møter, sier Herzog.

De fire dokumentene med retningslinjer, varslingsrutiner og annet finner du lenker nederst på denne siden.

22. mars møtes sentrale aktører i to parallelle debattmøter om temaet. Det skjer på litteraturhusene i Oslo og Trondheim. Mer informasjon om arrangementene kommer senere.

Disse organisasjonene står bak prosjektet:

Bokhandlerforeningen
Den norske Forfatterforening
Den Norske Forleggerforening
Dramatikerforbundet
Forfatterforbundet
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norsk Forfattersentrum
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Oversetterforening
Tekstallianse
Balansekunst