Tekstallianse søker frilanser til informasjonsarbeid


Tekstallianse er et nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet stiftet i mai 2019. Foreningen har til formål å fremme skriftkulturen på Vestlandet. Vi tilbyr et faglig program med en rekke samarbeidspartnere, og vi engasjerer oss i relevante saker for profesjonelle aktører i Vestland og Rogaland fylke. 


Tekstallianse drives av daglig leder Inga Moen Danielsen (tidl. Hordaland) og to regionale prosjektledere; Eirik Bø (Rogaland) og Janne Karin Støylen (tidl. Sogn & Fjordane). 

Vi ønsker nå å knytte til oss en frilanser som kan bidra til å løfte vårt informasjonsarbeid. Det vil omfatte teknisk og visuell utvikling, og videre gjerne tekst og foto til hjemmeside, nyhetsbrev og sosiale medier. 

Vi ønsker en person som er engasjert i litteraturfeltet og vårt arbeid, og erfaring med bildebehandling, WordPress, Mailchimp, samt sosiale medier er en forutsetning. 

Omfang og betingelser for oppdraget avtales direkte. Ta gjerne kontakt for spørsmål eller interesse. 

Kontaktinformasjon: 
Inga Moen Danielsen 
Daglig leder
Tlf: 984 92 514
E-post: inga@tekstallianse.org