Praktikanter søkes til Jorddøgn, Blekk og Skald våren 2022

Produsentfaglig praksisprogram

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet på Vestlandet.

Vi søker nå tre nye praktikanter for våren 2022.

Vi tilbyr:

Tre relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.

Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.

Et samlet honorar på 15 000 kr.

Reisekostnader knyttet til praksisen.

Vi søker:

Personer som er basert i Vestland eller Rogaland fylke med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20-22 arbeidsdager i perioden februar-juni 2022 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Arbeidsoppgaver kan tilpasses praktikantens kompetanse og oppdragsgivers behov, men skal være knyttet til produsentfunksjoner. Praksisprogrammet tar utgangspunkt i en dag i uken, men det vil være nødvendig å avtale struktur og arbeidstid direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for våren 2022:

Jorddøgn litteraturfestival (Bryne)

Jorddøgn er jordbruket og naturen sin eigen litteraturfestival på Jæren. Kvart år vil me ta opp aktuelle problemstillingar knytt til jord, jordbruk og natur, og til å undersøkja språket menneska brukar om desse tema – både det litterære, kvardagslege og fagleg/politiske. 

Vårt mål er å skapa rom for nye måtar å tenka og snakka om desse problemstillingane på. Me meiner at det å finna ein berekraftig og ny grøn veg, utan at utviklinga kollapsar, er ei heilt avgjerande utfordring for vår tid.

Jorddøgn vil feira bonden og jorda, som grunnlaget for mykje av samfunnet vårt, for språk- og kulturuttrykka våre. 

Mentor: Peter Strassegger
Hjemmeside: https://www.jorddogn.no/

Blekk – Nettskrift for poesi (Bergen)

Blekk er et tidsskrift på nett for poesi, som publiserer nyskrevne dikt, essays og artikler som kretser rundt poesien. Som praktikant vil du ha mulighet til å være med å utvikle Blekk videre, og komme med ideer til bidragsytere, skrive tekster til tidsskriftet, være med i søknadsprosesser og avvikle arrangement. Praktikanten må ha interesse for poesi, spesielt i en skandinavisk kontekst. Ønskelig med erfaring innen wordpress, indesign og photoshop.

Mentor: Eira Søyseth
Hjemmeside: https://blekkskrift.no/

Skald forlag (Leikanger)

Skald gir ut bøker innan sakprosa og skjønnlitteratur. Forlaget er også spesialisert på produksjon av oppdragsbøker, firmagåver, jubileumsbøker og skreddarsyr bøkene etter individuelle behov. Målet vårt er å gi ut bøker med kvalitet i alle ledd – frå det skrivne ordet til materiale og innbinding. Forlaget har sterkt fokus på design, taktilitet og materialitet.

Vi er eit lite forlag med 4-5 årsverk, forlaget har hovudkontor i Gamlehotellet i Leikanger i Sogndal kommune, og to av redaktørane held til på Nesodden og på Voss. På hovudkontoret arbeider per i dag forlagssjef Simone Stibbe, forleggar Lars Nes og konsulent for digital marknadsføring og innhaldsproduskjon Åsta Urdal.

Alt etter interesse og erfaring vil innhaldet i praksisen kunne variere og tilpassast eller ein kan få innblikk i litt av kvart, som er vanleg kvardag hos oss. Manusredaksjon, designprosessar og marknadsarbeid blir jobba med om kvarandre.

Mentor: Simone Stibbe
Hjemmeside: https://skald.no/

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og søknad som spesifiserer hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Oppgi også mulighet for digital og/eller fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen. Frist onsdag 26. januar.